In het najaar van 2022 hebben we aan jongeren in Oost-Brabant gevraagd hoe zij dachten over de verschillende soort verslavende middelen (cannabis, xtc, lachgas, amfetamine, cocaïne en designer drugs). De uitkomsten zijn verwerkt in de monitor ‘Trippen of Skippen’. De monitor  vertelt ons hoe Geldrop-Mierlo ervoor staat ten opzichte van de rest van de regio.

Conclusie: Geldrop-Mierlo scoort lager, dus dit betekent dat onze jongeren minder drugs lijken te gebruiken dan in omliggende dorpen en steden.

Respons vanuit Geldrop-Mierlo

Vanuit Geldrop-Mierlo hebben 638 jongeren deelgenomen (12,2%). Twee derde van hen heeft gereageerd op de brief die we hen gestuurd hebben, 10% reageerde na het zien van een oproep op social media en 21% deed op andere manieren mee aan de oproep. Uit de gestelde vragen hebben we een mooi beeld gekregen van hun bezigheden en belangstelling. Bekijk hiervoor het overzicht uit het rapport.

Omgeving bepaalt houding over drugs

Of jongeren het gebruik van verslavende middelen normaal vinden, wordt voor een groot deel bepaald door hun eigen gebruik. De helft die zelf nooit drugs heeft gebruikt, vindt het niet normaal als anderen wel drugs gebruiken. Cannabis, xtc, lachgas en tripmiddelen vinden zij het meest normaal om mee te experimenteren. Regelmatige gebruikers hebben een voorkeur voor cannabis en xtc. Jongeren vinden de houding van de eigen vrienden ten opzichte van drugsgebruik ook een stuk positiever dan hun eigen houding. Hoe hun ouders/verzorgers tegenover drugsgebruik staan wordt daarentegen fors minder positief ingeschat. Jongeren beseffen dat ouders het gebruik van drugs niet waarderen. Hier ligt dus een grote kans voor ouders en verzorgers om aan te blijven geven, dat het experimenteren met en gebruiken van verslavende middelen niet normaal is.

Blijvend aandacht voor drugsgebruik

Komend jaar zetten we als vervolg op dit onderzoek een aantal acties uit. Hierbij zal vooral aandacht zijn voor het terugdringen van cannabisgebruik en drugsvoorlichting in het verkeer. Ook wordt er een handreiking ‘Drugs bij evenementen’ opgesteld voor gemeenten.

Lees meer over bewust omgaan met drugs op www.fitenpitgeldropmierlo.nl/fit-pit/gezonde-keuzes-maken/ga-bewust-om-met-alcohol-en-drugs

Wist je dat

Er per 1 januari 2023 een verbod op het gebruik van lachgas komt. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Meer informatie: