Kick-off Ouderwijzer 11 juni 2020

Op donderdag 11 juni heeft de gemeente Geldrop-Mierlo samen met het platform OuderWijzer het allereerste lokale bondgenootschap gelanceerd dat aandacht vraagt en biedt voor ouders van kinderen in alle leeftijden. Het lokale netwerk is breed samengesteld en bestaat uit onder andere onderwijsorganisaties, kinderopvang, jeugdzorg, jeugdhulp-verleners en verloskundigen. Zij bundelen hun kennis, ervaring en netwerk en zetten zich in om ouders te ondersteunen.