Voor de negende achtereenvolgende keer heeft de gemeente het niveau ‘zilver’ van het Milieukeurcertificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer behaald. Dit certificaat ontvingen we voor de manier waarop we de openbare ruimte onderhouden. We beheren onze terreinen - (openbaar) groen (inclusief gazons), verhardingen, sportvelden en enkele bosgebieden – al jarenlang duurzaam, omdat we het beschermen van het milieu heel belangrijk vinden.

Duurzaam beheer, hoe doen we dat?

Al jaren gebruiken we geen chemische middelen meer voor de onkruid-, plaag- en ziektebestrijding. We bestrijden het onkruid een aantal keer per jaar door te schoffelen of te wieden. We beheren de bermen door ze te klepelen of te maaien. Onkruidbestrijding op verhardingen gebeurt door te borstelen en te branden. Op bijvoorbeeld zandpaden in de bosgebieden voeren we geen beheer uit. In parken doen we op de paden met een open verharding een ‘betonemulsie’. Hierdoor ontstaat een harde laag, waardoor geen verder (onkruid)beheer nodig is. Bij het onkruidbeheer op sportvelden gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. 

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is ontwikkeld door de Stichting Milieukeur, in samenwerking met provincies en waterschappen en met ondersteuning van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland). De barometer is bedoeld voor (semi-)overheden en bedrijven om in kaart te brengen hoe duurzaam het beheer van het openbaar groen en wegen is. Belangrijkste aandachtspunt is ervoor te zorgen dat er geen resten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grondwater terechtkomen.