Voor de negende achtereenvolgende keer heeft de gemeente het niveau ‘zilver’ van het Milieukeurcertificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer behaald. Dit certificaat ontvingen we voor de manier waarop we de openbare ruimte onderhouden. We beheren onze terreinen - (openbaar) groen (inclusief gazons), verhardingen, sportvelden en enkele bosgebieden – al jarenlang duurzaam, omdat we het beschermen van het milieu heel belangrijk vinden.