Gemeente Geldrop-Mierlo onthult eerste pictogrammenbord voor een inclusieve speelomgeving

Op woensdag 3 juli onthulde de gemeente Geldrop-Mierlo het eerste pictogrammenbord in de speeltuin aan de Laan van Tolkien in Geldrop. Dit bord met pictogrammen en woorden helpt kinderen voor wie verbale communicatie of het spreken van de Nederlandse taal niet vanzelfsprekend is, gemakkelijker samen te spelen en te communiceren met hun leeftijdsgenootjes. Naast de speeltuin in Genoenhuis wordt er ook een bord geplaatst in speeltuin De Viking.

Feestelijke onthulling

Wethouder Jeugd en Inclusie Mathil Sanders en kinderburgemeester Annalot van Neerven onthulden het communicatiebord. Nu kunnen kinderen het bord gebruiken. 

Bijdrage aan een inclusieve samenleving

Het idee voor het pictogrammenbord komt van Nathalie Bulters. Haar zoon, die het Angelman-syndroom heeft, is niet verbaal communicatief en leert op school te communiceren via symbolen. Dit bord helpt hem en anderen die moeite hebben met (de Nederlandse) taal om te communiceren. Het bord maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te vragen of iemand mee naar de schommel wil of tikkertje wil spelen. Het pictogrammenbord maakt het makkelijker voor kinderen om met elkaar te communiceren tijdens het spelen. Het bord draagt zo bij aan het zichtbaar maken van diversiteit in onze samenleving. Wethouder Mathil Sanders: “Buiten spelen en vriendjes maken is van onschatbare waarde voor kinderen. Dit bord helpt kinderen met een spraak- of taalbarrière om volwaardig mee te doen. En wat is er nu fijner dan vriendjes in de buurt hebben en met hen samen in de speeltuin plezier maken?”

Toegankelijke speeltuinen

In de komende tijd zullen meerdere speeltuinen in onze gemeente worden aangepakt in het kader van het Speelruimteplan. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om speeltuinen toegankelijker te maken. Inwoners die ook graag een speeltuinbord in de speeltuin in hun buurt willen, kunnen contact opnemen met Kelly Vlieks, beleidsmedewerker inclusie, via k.vlieks@geldrop-mierlo.nl