Op woensdag 11 december hebben wij een aanhangwagen op het Volmolenplein in Geldrop van de openbare weg verwijderd. Het voertuig stond in strijd met onder andere artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening op de openbare weg en had geen kenteken.

Op grond van de artikel 125 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht is het voertuig verwijderd. Een voertuig wordt maximaal 14 dagen opgeslagen, waarna het kan worden vernietigd. De kosten voor het verwijderen en het opslaan hiervan zijn voor de eigenaar. 

Melden

Hierbij het dringend verzoek aan de eigenaar om zich voor 2 januari 2020 te melden bij de afdeling Ondersteuning, cluster Handhaving (De Meent 2, Geldrop) via telefoonnummer 040 289 38 93. Als wij niets horen, dan wordt de aanhanger vernietigd.