De gemeente heeft een dringend verzoek aan de eigenaar van het voertuig zoals hieronder omschreven, om zich voor donderdag 7 juli 2022 te melden bij de gemeente Geldrop-Mierlo (afdeling Dienstverlening, team Leefbaarheid en Veiligheid) op De Meent 2 in Geldrop, telefoonnummer (040) 289 38 93. Het gaat om een grijze Audi A4 personenauto met kenteken 33-RJ-BP, die geparkeerd staat op de parkeerplaats aan de Dommeldalseweg in Geldrop.

Het voertuig staat op de openbare weg in strijd met onder andere artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn wij voornemens het voertuig, na donderdag 7 juli 2022, te verwijderen. Het voertuig wordt maximaal 14 dagen opgeslagen, waarna het kan worden vernietigd. De kosten voor het verwijderen en het opslaan hiervan zijn voor de eigenaar.