De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert in opdracht van de gemeente het geurbelevingsonderzoek Industriepark Geldrop uit. Hiervoor heeft de ODZOB de afgelopen weken de hulp ingeroepen van bewoners uit de wijken Akert, Genoenhuis (Beekweide, Hoog Geldrop) en enkele straten uit het Centrum van Geldrop. Een behoorlijk aantal bewoners wil meewerken aan het onderzoek door het invullen van de vragenlijst op deze pagina. Deze vragenlijst vindt u hieronder.

Vragenlijst voor mensen die zich hebben aangemeld

Tijdens de waarnemingen van de ODZOB-medewerkers heeft u een sms ontvangen met het verzoek om een korte vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst binnen één uur na ontvangst van de sms invult. De vragenlijst vindt u hier:

Vragenlijst geurbelevingsonderzoek

Opzet onderzoek

Medewerkers van de ODZOB nemen onaangekondigd in de komende periode op vijf willekeurige dagen en op een aantal vaste locaties geur waar. Hiervoor hebben zij in een laboratorium eerst hun reukvermogen laten testen. Daaruit bleek dat zij een ‘gemiddelde neus’ hebben, die niet zwak is maar ook niet gevoelig.  De medewerkers noteren tijdens de waarneming of en zo ja, in welke mate, zij geur van bedrijven waarnemen. 
We willen graag controleren in welke mate de waarnemingen van de ODZOB-medewerkers overeenkomen met de beleving van bewoners uit eerdergenoemde wijken. Hiervoor hebben we de hulp ingeschakeld van bewoners uit de eerdergenoemde wijken

Privacy

U heeft aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek. Hiervoor heeft u gegevens aan moeten leveren. Uw gegevens zullen we met grote zorg behandelen.

Wij gebruiken uw naam om uw andere gegevens aan één persoon te kunnen koppelen. Uw mobiel telefoonnummer gebruiken wij om u een sms te kunnen sturen wanneer u de vragenlijst moet invullen. Uw adres is relevant om uw beleving te kunnen koppelen aan de waarnemingen van onze ‘gemiddelde neuzen’ in de omgeving van uw adres. Uw e-mailadres gebruiken wij om met u te corresponderen als daar een aanleiding toe is. 

Na beëindiging van dit onderzoek, worden uw gegevens verwijderd uit ons bestand.

Aanleiding onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats omdat er regelmatig meldingen binnenkomen van geuroverlast door bedrijfsmatige activiteiten die plaatsvinden aan de Industriepark in Geldrop. De ODZOB neemt namens de gemeente de meldingen op en stuurt toezichthouders die controles uitoefenen. De gemeente hoopt door het uitvoeren van dit geuronderzoek meer inzicht te krijgen in deze meldingen van overlast. Bij de opzet van het onderzoek is het buurtcomité Geldrop betrokken.

Kent u nog buurtbewoners die ook mee willen doen? 

Als u buurtbewoners kent die ook mee willen doen aan het onderzoek, verzoeken wij u hen contact op te laten nemen met de ODZOB. Gebruik hiervoor hetzelfde adres: gbo@odzob.nl. Ook na de start van het onderzoek stellen wij deelname van meer mensen uit de omgeving op prijs.

Vragen?

Als u vragen heeft over dit onderzoek en de deelname aan dit onderzoek, kunt u contact opnemen met de heer Teunissen van de ODZOB. Hij is bereikbaar op 088-369 03 69. Dit nummer is niet bedoeld voor het indienen van milieuklachten. Hiervoor kunt u het nummer van de Milieuklachtencentrale gebruiken. Hiervoor gebruikt u dit nummer: 073- 681 28 21.