PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een bodemprobleem geworden nadat de media een aantal maanden terug aandacht schonk aan het vervuilde afval van chemische bedrijven. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS'en zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. PFAS’en kunnen ook een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Ze zijn namelijk persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. Omdat de stoffen in de bodem en in bagger werden aangetroffen zijn het afgelopen najaar veel bouwprojecten stil gelegd.

Meer ruimte voor grondverzet

De Omgevingsdienst (ODZOB), een samenwerkingsverband op het gebied van milieuzaken, heeft nu in samenwerking met de andere Omgevingsdiensten in Brabant een notitie opgesteld die richtinggevend is voor gemeenten in Noord-Brabant. Hierin staan tijdelijke lokale achtergrondwaarden. Deze waarden zijn bepaald na zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd. Omdat de waarden zijn gebaseerd is op gebied specifiek onderzoek, zijn deze iets hoger dan de landelijke. Deze waarden liggen nog steeds ruim onder de laagste risicogrenswaarde van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Daarmee kunnen risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten. De notitie 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' is inmiddels vast gesteld. Ook het college van Geldrop-Mierlo heeft ingestemd met deze notitie.

Er is op deze manier meer ruimte ontstaan voor grondverzet.  Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer gestaag op gang komen. Verder werken de Brabantse omgevingsdiensten aan een gecoördineerde actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten. Deze worden medio 2020 verwacht. Tot die tijd geldt de tijdelijke PFAS-norm volgens de Handreiking. Hieronder ziet u de tijdelijke lokale achtergrondwaarden. U vindt de notitie ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ op: www.odzob.nl/tijdelijk-handelingskader-pfas.

Tabel over achtergrondwaarden in de bodem