De straat Hout-West behoeft dringend onderhoud. De verharding is al heel oud en heeft veel geleden van de bouwactiviteiten in de afgelopen jaren. Ook is de kwaliteit van de riolering niet goed meer. Daarom hebben we een onderhoudsplan uitgewerkt om de straat te verbeteren.

Plan

  • De verharding wordt over de volle oppervlakte opgebroken. In plaats van asfalt wordt een bestrating van betonstraatstenen terug aangebracht;
  • De riolering wordt geheel vervangen;
  • De aanwezige sloten langs de weg worden opnieuw geprofileerd.

Uitvoering

Wij willen het werk in de loop van het vierde kwartaal uitvoeren. Bij de uitvoering van het werk proberen we de overlast voor omwonenden te beperken. Wij zullen aandacht geven aan de bereikbaarheid. Het zal onontkoombaar zijn dat een aantal percelen gedurende enige dagen niet bereikbaar is per auto. Uiteraard wordt iedereen tijdig op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. In de komende weken worden enkele bodemonderzoeken uitgevoerd.

Ontwerp en inspraak

Via deze link kunt u het ontwerp bekijken. Zoals u ziet verandert er niet zo heel veel. Toch willen we u in de gelegenheid stellen om te reageren. We nodigen u dan ook van harte uit om uw mening kenbaar te maken. Dit kan per brief, via e-mail, of per telefoon. Dit kan tot 30 juli. Uiteraard zullen wij uw wensen en zienswijzen overwegen en het plan zo nodig aanpassen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact op nemen met Bart te Walvaart of Rob Elemans van de afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 040-2893893.