De kwaliteit van de verhardingen en groenvoorzieningen van de Wilhelminastraat in Mierlo laat te wensen over. Daarom hebben we een onderhoudsplan uitgewerkt waarmee we de straat gaan verbeteren. 

Foto Wilhelminastraat

Aanleiding

De stenen in de straat zijn technisch gezien op het einde van hun levensduur. Ook zijn er veel oneffenheden en is de parkeersituatie niet optimaal. Het wegontwerp is verouderd. De bomen zijn door slechte ondergrondse groeiomstandigheden van matige kwaliteit en de onderbeplanting is aan het eind van zijn levensduur. Alles bij elkaar is er genoeg reden om de weg eens goed aan te pakken.
 

Plan

Tussen de kruispunten met de Vesperstraat en de Irenestraat worden de verhardingen van rijbaan en trottoir over de volle breedte opnieuw aangebracht. Ook de parkeervakken zullen worden vernieuwd waarbij het aantal parkeervakken gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie. De vakken worden duidelijker vormgegeven en iets anders verdeeld over de straat.

De riolering wordt geheel vervangen en er wordt een regenwater (infiltratie-) riool bij gelegd. Hierbij wordt het regenwater apart wordt ingezameld in een waterdoorlatende infiltratiebuis. De straat wordt hiermee klimaatbestendiger ingericht, de infiltratiebuis draagt bij aan het bestrijden van de verdroging. 

Ook het groen in de straat wordt geheel vernieuwd. Hierbij is het uitgangspunt om de bomen, die
nog voldoende toekomstperspectief hebben, te handhaven. De overige bomen worden vervangen door verschillende soorten bomen van de 2e grootte om de biodiversiteit verhogen. De boomspiegels en plantvakken worden ingeplant met soortgelijke beplanting als in de omliggende straten zodat er een eenheid ontstaat. We kiezen voor planten van verschillende soorten, grootte, bloeitijden etc, om zo de biodiversiteit te bevorderen. 

Inspraak

Het plan heeft in december 2019 en januari 2020 ter inzage gelegen. Op 15 januari is er een openbare inloopavond in ‘t Patronaat in Mierlo.

Uitvoering

Op maandag 19 oktober start de rioolvervanging en herinrichting van de Wilhelminastraat. De totale uitvoering gaan naar verwachting toten met vrijdag 23 april 2021 duren. . 
 

Planning

De uitvoering wordt in 3 werkvakken opgesplitst om de overlast te beperken, hieronder de volgorde van uitvoering en de verwachte perioden:

Werkvak Locatie Datum
Werkvak 1 Wilhelminastraat tussen Vesperstraat en Johan Frisostraat 19 oktober t/m 23 december 2020
Werkvak 2 Wilhelminastraat tussen Johan Frisostraat en Wilhelminastraat huisnummer 32 11 januari t/m 5 maart 2021
Werkvak 3 Wilhelminastraat tussen  huisnummer 32 en Irenestraat 8 maart t/m 23 april 2021

De bestaande bomen waarvoor een kapvergunning is afgegeven worden bij aanvang van de werkzaamheden in de gehele Wilhelminastraat gerooid.

Meer informatie

Heeft u nog vragen hierover? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Willy van de Westerlo of Will van Dijk, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer (040) 289 38 93.

Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.