De afgelopen maanden is het leven voor iedereen ingrijpend veranderd. Voor onze handhavers heeft de coronacrisis veel extra werk opgeleverd. Er is intensief gecontroleerd op de naleving van de regels die ons zijn opgelegd door Den Haag. Dit was ook nodig om het virus zo min mogelijk ruimte te geven voor een verdere uitbraak. Door vaak het gesprek aan te gaan met bewoners en uitleg te geven over de reden van de nieuwe regels is alles tot nu ontzettend goed verlopen.