De afgelopen maanden is het leven voor iedereen ingrijpend veranderd. Voor onze handhavers heeft de coronacrisis veel extra werk opgeleverd. Er is intensief gecontroleerd op de naleving van de regels die ons zijn opgelegd door Den Haag. Dit was ook nodig om het virus zo min mogelijk ruimte te geven voor een verdere uitbraak. Door vaak het gesprek aan te gaan met bewoners en uitleg te geven over de reden van de nieuwe regels is alles tot nu ontzettend goed verlopen.

We kunnen terug kijken naar een periode waarin in veruit de meeste gevallen de regels goed in acht werden genomen en willen daarom onze inwoners dan ook bedanken voor hun medewerking in deze moeilijke tijd!

Alleen samen krijgen we virus onder controle

Met de opening van de horeca per 1 juni jl. is er weer een nieuwe periode aangebroken. We krijgen meer ruimte om samen te zijn. In goed overleg met de horeca en andere instanties heeft de gemeente gezocht naar de best mogelijke manier om hiermee om te gaan om het virus geen kans te geven.

We hopen ook hier weer op uw medewerking. Alleen samen kunnen we het coronavirus verslaan. Onze handhavers houden de situatie in de gaten en zullen het gesprek aangaan met horecaondernemers en gebruikers om zo samen alert te blijven en problemen te tackelen. Blijf elkaar ook vooral aanspreken. Nodig elkaar uit om de regels te volgen. Dan pas kunnen we dit virus het hoofd bieden!

We gaan in gesprek met iedereen die daar behoefte aan heeft Iedereen kan bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Dit gebeurt ook regelmatig door inwoners of ondernemers. Toezichthouders leggen uit wat de regels zijn, maken hen bewust van de risico’s van hun handelen en de gevolgen van het niet opvolgen van de regels. Uiteraard schromen we ook niet om een compliment wanneer iemand het goede voorbeeld geeft!