In 2019 hebben we een nieuw speelruimteplan gemaakt: ‘Samen ontdekken wat je kan!’ Hierin staat wat we met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo willen we samen uitdagende speelplekken maken en speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We gaan de komende drie jaar voor alle buurten een inrichtingsplan per speelplek maken. We starten met de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, LuchenAmbachtsweg, Kerkakkers, De Loo/Boslaan.