In 2019 hebben we een nieuw speelruimteplan gemaakt: ‘Samen ontdekken wat je kan!’ Hierin staat wat we met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo willen we samen uitdagende speelplekken maken en speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We gaan de komende drie jaar voor alle buurten een inrichtingsplan per speelplek maken. We starten met de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen Ambachtsweg, Kerkakkers, De Loo/Boslaan.

Het bedenken van plannen doen we niet alleen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van kinderen en ouders uit onze wijken. Zij weten het beste waar, hoe en wanneer ze het liefste spelen. Woon jij in een wijk die hierboven is genoemd en wil je ons meehelpen? Vul dan de enquête(s) in die we hebben gemaakt. Alvast bedankt!

Je vindt beide enquêtes via onderstaande links of QR-codes.