Op dinsdag 7 juni start de uitvoering van de herinrichting van de Eindhovenseweg vanaf het kruispunt met de Gijzenrooiseweg tot de gemeentegrens met Eindhoven. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van busbanen, vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruispunten Eindhovenseweg/Hooge Akker en Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg. Tijdens de werkzaamheden moet u rekening houden met ernstige verkeershinder en vertragingen op de Eindhovenseweg in Geldrop.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering blijft het verkeer van Geldrop naar Eindhoven via de Eindhovenseweg in twee richtingen gehandhaafd met uitzondering van één gehele afsluiting in het weekend. Voor het auto- en fietsverkeer worden in het werkvak tijdelijke maatregelen getroffen om dit mogelijk te maken.

Aansluiting Gijzenrooiseweg / Eindhovenseweg

Voor uitvoering van de werkzaamheden wordt de verbinding tussen de Gijzenrooiseweg en de Eindhovenseweg twee weken afgesloten. Dit staat gepland van 11 tot en met 22 juli 2022. Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer van de Gijzenrooiseweg via de Laan der Vier Heemskinderen - Dommeldalseweg - Johan Peijnenburgweg - Mierloseweg - Nieuwendijk omgeleid naar de Eindhovenseweg.

Weekend afsluiting

De weekeind afsluiting is noodzakelijk voor veiligheid van de wegwerkers en de voortgang van het werk. De weekend afsluiting is gepland op 23 en 24 juli 2022. De exacte planning hiervan is afhankelijk van het weer en de voortgang van de werkzaamheden, zodra de planning definitief is wordt u hierover verder geïnformeerd. 

Bereikbaarheid Industrieterrein Hooge Akker

Industrieterrein de Hooge Akker blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor al het verkeer. Tijdens de weekend afsluiting is het Industrieterrein beperkt bereikbaar.

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit de provincie Noord-Brabant en het regionale Bereikbaarheidsakkoord.

Logo Slim BereikbaarLogo Provincie Noord-Brabant

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van Lieshout of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Kaart met omleidingsroute