In het kader van de herinrichting van Centrum Geldrop, worden de Hofstraat, de ventweg Mierloseweg (tussen het terrein Achter de Kerk en de Hofstraat) en De Meent opnieuw ingericht. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. 

Plannen

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie en de notitie ‘Parkeren’ vastgesteld. Hierin is de hele herinrichting van het openbaar gebied opgenomen. De Hofstraat en De Meent horen daar ook bij. Bovendien wordt in dit plan de ventweg Mierloseweg verlengd tot De Meent.

In de centrumvisie is onder meer opgenomen dat we streven naar een flinke verbetering van de uitstraling van het hele centrum. Dit willen we bereiken door meer (openbaar) groen aan te leggen en de verouderde verharding en verlichting te vervangen. Bij de herinrichting van de Hofstraat en De Meent streven we naar dezelfde kwaliteit en sfeer van de Langstraat en Korte Kerkstraat, die al eerder werden vernieuwd.

Inspraak

De plannen voor de herinrichting hebben van 24 januari tot en met 20 februari 2019 ter inzage gelegen.

Tijdens de commissie Ruimte van 29 april 2019 is, naar aanleiding van vragen van de raad, door de wethouder medegedeeld dat de plannen worden teruggenomen en op een later moment nieuwe plannen worden gepresenteerd.

Planning

Door het terugnemen van de voorlopige ontwerpen is het niet mogelijk een planning af te geven.

Contactinformatie

Voor algemene vragen over het centrumplan Geldrop kunt u contact opnemen met Barbara Savelsberg. Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met Frans van Ravenstein. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040 289 38 93 en e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.