We gaan het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Molenstraat/Sluisstraat opnieuw inrichten.

Aanleiding

Op 16 december 2013 heeft de raad het 'Centrumplan Geldrop' vastgesteld, verwoord in een ontwikkelingsvisie en een uitvoeringsprogramma. De centrumvisie voorziet onder meer in een verbetering van de bereikbaarheid voor het verkeer door de kruispunten op de route Mierloseweg-Johan Peijnenburgweg-Dommeldalseweg-Laan der Vier Heemskinderen aan te passen. Hierdoor worden het winkelgebied en de parkeervoorzieningen daarbinnen beter bereikbaar. Daarnaast zijn het wegdek en de verkeersregelinstallatie in slechte staat en aan vervanging toe.

 

Plannen

Bij de geplande aanpassing van dit kruispunt worden de verplichte rijrichtingen opgeheven. Bij de reconstructie van het kruispunt leggen we een extra voorsorteervak aan voor rechtsafslaand verkeer richting het centrum. Hiervoor moet het fietspad in westelijke richting worden opgeschoven.
Daarnaasta leggen we een nieuw voorsorteervak aan op de Johan Peijnenburgweg voor het linksafslaand verkeer. Dat kan binnen de bestaande verkeersruimte. Daarmee ontstaat er een traditioneel vormgegeven kruispunt, waar alle afslaande bewegingen zijn toegestaan.

Planning

Het ontwerp is in het vierde kwartaal van 2019 definitief vastgesteld door het college van B&W. We verwachten dat de fysieke herinrichting zal plaatsvinden in 2020.

Bekijk hier het definitief ontwerp voor de reconstructie. 

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93 en e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.