Op maandag 31 augustus start de herinrichting van de Talingstraat. De werkzaamheden omvatten het vervangen van het vuilwaterriool en vernieuwen van de bestrating. Ook gaan we naast het vuilwaterriool een hemelwaterriool aanleggen voor het gescheiden afvoeren van het regenwater. De werkzaamheden gaan naar verwachting duren tot november 2020.

Bord werkzaamheden Talingstraat

Bereikbaarheid woningen

Tijdens de uitvoering is de Talingstraat afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Wij vragen u, om uw auto buiten het afgezette werkvak te parkeren. We zorgen ervoor dat tijdens de uitvoering de woningen te voet bereikbaar blijven.

De bewoners ontvangen een brief van de gemeente. 

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Willy van de Westerlo of Bas van Lieshout, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer 040-289 38 93.