De herinrichting van de Heuvel in het centrum van Geldrop vindt plaats in twee etappes. Eerst gaan we aan de slag met deelplan 1. Dit is het gebied tussen de Korte Kerkstraat en de onderdoorgang naar Bezorgershof. Ook de openbare ruimte tussen de St. Brigidakerk en de achterzijde van de Nettorama maakt deel uit van deelplan 1. Op de tekening ziet u om welk gebied het gaat en welke veranderingen er gaan plaatsvinden. We verwachten vanaf augustus met het 2e deel van de Heuvel te beginnen. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Voetgangersgebied

De Heuvel moet een prettige plek worden om te verblijven Daarom wordt de Heuvel een voetgangersgebied waar fietsen blijft toegestaan. De sfeer en uitstraling worden vergelijkbare met die van de Korte Kerkstraat. De openbare ruimte krijgt een heel nieuwe inrichting. De bestrating, de verlichting, het groen en het straatmeubilair worden vervangen. We brengen meer groen aan in de straat dan nu het geval is en zorgen ook voor voldoende zitgelegenheid. De ondergrondse afvalcontainer verplaatsen we naar het gebied tussen de St. Brigidakerk en de achterzijde van de Nettorama. Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen na een inspraakprocedure. Opmerkingen van bewoners en ondernemers zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp dat nu wordt uitgevoerd.

Planning

De herinrichting Heuvel deelplan1 moet uiterlijk op maandag 25 juli 2020 gereed zijn. De voorbereidende werkzaamheden voeren we uit in de periode vóór de Mei’se Mert die plaatsvindt op zondag 24 mei 2020. Het gaat hierbij onder andere om werkzaamheden aan de ondergrondse kabels en leidingen en het plaatsen van tijdelijke openbare verlichting. Ook wordt de openbare ruimte tussen de kerk en de achterzijde van de Nettorama in deze periode opnieuw bestraat. De daadwerkelijke herinrichting van het gedeelte van de Heuvel tussen de Korte Kerkstraat en de onderdoorgang naar Bezorgershof vindt plaats tussen 25 mei en 25 juli 2020. Met de herinrichting van het overige gedeelte van de Heuvel (deelplan 2) starten we naar verwachting in augustus 2020. Meer informatie hierover krijgt u op een later moment.

 

Vragen?

Of wilt u meer informatie? Stuurt u dan een e-mail naar vragen@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in het onderwerp regel het zaaknummer: 2019-056627. Uw bericht komt dan direct op de juiste plek direct. U kunt ook contact opnemen met Frans van Ravenstein van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 040 289 38 93. Houd het kenmerk/zaaknummer van deze brief bij de hand.

Heuvelplan