Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten verlopen, leest u de laatste weken van het jaar alles over de jaarwisseling en hoe u kunt helpen de jaarwisseling veilig te laten verlopen.

Agressie en geweld tegen hulpverleners

Je leest het steeds vaker: ambulancepersoneel bedreigd en mishandeld, brandweer belaagd met bierflesjes en vuurwerk, agenten bekogeld tijdens een politie-inval. Het is te gek voor woorden dat deze mensen die gewoon hun werk doen en hulp aan een ander willen bieden, slachtoffer worden van dit zinloos geweld! Maar helaas komt het steeds vaker voor dat werknemers met een publieke taak slachtoffer worden van agressie en geweld. Ook tijdens de jaarwisseling.

Help de hulpverleners en laat ze hun werk doen

Hulpverleners verdienen juist ons respect en erkenning. Zij zetten zich in voor ons allemaal. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid dat zij ongestoord hun werk kunnen doen.

Uit onderzoek blijkt dat een overgrote merendeel van de Nederlanders vindt dat hulpverleners ongestoord hun werk moet kunnen doen. Toch geeft de meerderheid aan niet zelf in te grijpen bij geweld tegen hulpverleners. Geef hulpverleners in ieder geval de ruimte om hun werk te doen en spreek elkaar aan wanneer het mis dreigt te gaan.

Geweld wordt niet getolereerd en streng bestraft

Er zijn afspraken gemaakt, dat verdachten van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke functie heel snel na de jaarwisseling worden berecht. Maar ook dat er extra strenge straffen volgen: doorgaans wordt er een twee keer zo hoge straf als in andere geweldszaken geëist!

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging van verdachten en er worden zo mogelijk al direct sancties toegepast (bijvoorbeeld hoge boetes). Daarnaast krijgen slachtoffers hulp om hun schade te verhalen op de dader.

Ook strenge straffen voor vuurwerkdelicten

De aanpak om snel en streng te straffen geldt, vanwege het gevaar van vuurwerk, ook voor verdachten van vuurwerkdelicten. Denk dan bijvoorbeeld aan een gevangenisstraf van 2 jaar of een geldboete van maximaal €19.000,-!