Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten verlopen, leest u de laatste weken van het jaar alles over de jaarwisseling en hoe u kunt helpen de jaarwisseling veilig te laten verlopen.

Extra toezicht op vuurwerkopslag en vuurwerkbezit

In deze periode surveilleren de politie en de gemeentelijke opsporingsambtenaren extra als het gaat om vuurwerk. Er wordt met name streng gecontroleerd op het in bezit hebben van illegaal en zwaar vuurwerk. Dit vuurwerk veroorzaakt veel overlast en schade. Maar ook op het afsteken van vuurwerk buiten de wettelijke vuurwerkafsteekperiode (van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur). Daarnaast doet de politie veel onderzoek naar vuurwerkopslag en handel in illegaal vuurwerk.

Fysieke maatregelen

We proberen zoveel mogelijk schade en vernielingen in de openbare ruimte te voorkomen. Zo krijgen afvalbakken een zogenaamde vuurwerkklep. Dit is om te voorkomen dat er vuurwerk in wordt gegooid. Nadeel is dat de afvalbakken daardoor enkele dagen niet te gebruiken zijn. We houden veel gebruikte afvalbakken (in de centra) zo lang mogelijk open. We kiezen in dit geval toch voor de veiligheid. Hopelijk geldt dat ook voor iedereen die vuurwerk afsteekt.

Hoe kunt u veilig vuurwerk afsteken?

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of er buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een vuurwerkbril. Elk jaar weer gebeuren er veel ongelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste risicogroep en het merendeel van de slachtoffers heeft het vuurwerk niet zelf afgestoken! 

Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing, hebt u weinig kans op ongelukken. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Voorkom gevaarlijke situaties en volg de 4 stappen om veilig vuurwerk af te steken!

  • Gebruiksaanwijzing lezen
  • Vuurwerkbril dragen
  • Aansteeklont gebruiken
  • Afstand houden

Lees hier meer tips over het veilig afsteken van vuurwerk.

Opruimen van vuurwerkresten

Veel mensen ruimen vuurwerkresten niet op. Dit is niet alleen gevaarlijk – kinderen gaan op 1 januari vaak op zoek naar oud vuurwerk om dit alsnog aan te steken – het geeft ook veel rommel. Dit is natuurlijk niet nodig. Het is een kleine moeite om de vuurwerkresten na het knallen even zelf op te ruimen. De resten kunnen in speciale vuurwerkzakken worden gedaan die verkrijgbaar zijn bij de verkooppunten van vuurwerk in onze gemeente.

Help mee schade en overlast te beperken

Naast de extra controles op het afsteken van vuurwerk en het illegale bezit van vuurwerk, reageert de politie ook op meldingen. U als inwoner van onze gemeente kunt de politie daarbij helpen. Als iemand vroeger of later dan de toegestane tijden vuurwerk afsteekt, wijst u hem of haar daar dan op. Ook als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wordt verhandeld, kunt u dat melden bij de politie via het telefoonnummer 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00.

Samen kunnen we zorgen voor een veilige jaarwisseling!