Noodposten alleen toegankelijk op afspraak!

De corona crisis heeft helaas grote invloed op het leven van u, uw naasten en vele anderen. Ook voor de zorgverleners zijn het lastige en onzekere tijden. We proberen er daarom samen met onze zorgpartners en apotheken alles aan te doen om deze crisis te beteugelen. De samenwerking tussen alle betrokken (zorg)partijen is uitstekend. Zo stellen we in Geldrop een aantal kleedkamers van Sporthal De Coevering (Winkelcentrum 32, Geldrop ) beschikbaar als noodpost voor de huisartsen in Geldrop. In Mierlo is een apart toegankelijke noodpost ingericht grenzend aan het huisartsencentrum Mierlo aan de Heer van Scherpenzeelweg 11 in Mierlo.

Aanpak

Via dit artikel informeren de huisartsen in Geldrop-Mierlo u over hun gezamenlijke aanpak van het Corona virus. De werkwijze van de huisartsen uit beide kernen is hetzelfde.

RIVM richtlijnen

Natuurlijk volgen en ondersteunen de huisartsen alle landelijke maatregelen en roepen zij  u op om u te houden aan de adviezen van het RIVM  (www.RIVM.nl).

Voor alle duidelijkheid. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

Noodpost Sporthal De Coevering, noodpost Mierlo (locatie grenzend aan huisartsencentrum Mierlo

Deze week is noodpost Sporthal De Coevering opgericht in de kleedkamers van Sporthal De Coevering. Deze noodpost is een gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Geldrop en de gemeente. De Mierlose huisartsen hebben, met medewerking van Savant, de beschikking gekregen over een aparte locatie grenzend aan het huisartsencentrum Mierlo.

Let op! Beide noodposten zijn alleen toegankelijk op afspraak. Hieronder leest u wat deze noodposten inhouden.

Heeft u gezondheidsklachten?

Stap 1. Kijk eerst op thuisarts.nl. Wellicht vindt u daar antwoord op uw vraag.

Stap 2. Is dit niet het geval, bel dan eerst met uw eigen praktijk. Eventueel voor het maken van een afspraak.

Uw eigen huisarts is bereikbaar voor uw zorgen rond corona, maar ook voor alle andere klachten. De doktersassistente staat u te woord om uw klachten uit te vragen. Daarop wordt dan besloten hoe er het beste hulp geboden kan worden. Dit kan door

 • een telefonisch advies van de assistente;
 • een telefonische afspraak met de huisarts;
 • het maken van een afspraak met de dokter (bij sommige praktijken kan dit ook online via MGn, MijnGezonheid.net).

Als u een dringende klacht heeft en u bent niet ziek (koorts), verkouden of aan het hoesten, dan krijgt u mogelijk een afspraak op het spreekuur in de praktijk van uw eigen huisarts.

Stap 3.

 • Als u flink ziek bent met luchtwegklachten, dan wil de huisarts u graag beoordelen. Dit kan op twee manieren:
  • afspraak op de noodpost Sporthal De Coevering of op de noodpost Mierlo;
  • visite van de huisarts aan uw huis (indien u te ziek bent om naar de noodpost te komen).

De noodpost in Geldrop zit in de kleedkamers van Sporthal De Coevering en is alleen op afspraak te bezoeken! Het adres van Sporthal De Coevering is: Winkelcentrum 32 in Geldrop.

Alle Geldropse huisartsen doen daar dienst, dus waarschijnlijk treft u daar een andere dokter dan u gewend bent. Ook werken de huisartsen daar met beschermende kleding en mondkapjes. Schrikt u daar dus niet van.

De ingang van de Mierlose noodlocatie bevindt zich bij de beweegtuin bij Franciscanessehof in Mierlo. De locatie wordt ter plaatse duidelijk aangegeven. Ook hier geldt dat een bezoek alleen mogelijk is nadat de huisarts of assistente heeft bepaald dat u gezien moet worden.

Ook hier wordt volgens de richtlijnen met beschermende kleding en mondkapjes gewerkt. De Mierlose huisartsen rouleren op deze locatie, waardoor u mogelijk niet uw eigen huisarts treft.

Als u op afspraak komt, houd dan afstand (1,5 meter) van mensen die u op weg daar naar toe tegenkomt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Niet spoedeisende zorg

Alle niet spoedeisende zorg, wordt voor uw eigen veiligheid uitgesteld. De afspraken met onze praktijkondersteuners worden omgezet in een telefonisch afspraak of een afspraak via beeldbellen. Zij nemen hierover zelf telefonisch contact met u op.

De huisartsenposten hebben momenteel een goede personele bezetting en hebben er alle vertrouwen in dat zij goede zorg voor u kunnen blijven leveren.

Tot slot. Heb oog voor elkaar, een telefoontje naar een kwetsbare bekende of familielid kan veel goed doen! We wensen u het allerbeste in deze roerige tijden.

Dank voor uw begrip en medewerking,

Huisarts Mohamedhoesein (links) en huisarts de Rooij(rechts) informeren wethouder Peter Looijmans (midden) over de werkwijze van de nieuwe Corona noodpost Geldrop. Foto: Marco Magielse