Hulp op maat biedt uitkomst

Moeite met rondkomen?

Blijf hiermee niet lopen maar neem contact op met de gemeente! Kom op de koffie voor een goed gesprek. Wij bieden u graag een luisterend oor, u staat er niet alleen voor! Tijdens een vrijblijvend gesprek kijken we samen naar uw persoonlijke situatie en bieden we hulp op maat.

Op zoek naar een beetje warmte….

De afgelopen weken was het te warm voor de tijd van het jaar, maar dit kan natuurlijk snel veranderen. Het kan flink koud zijn tijdens de donkere maanden. Maar door de hoge energieprijzen zetten veel mensen thuis de verwarming niet altijd aan omdat ze moeite hebben om rond te komen. We laten in Geldrop-Mierlo niemand in de kou staan. We bieden Hulp op maat.

Meer informatie

U bent van harte welkom

Neem contact op met ons via het CMD, Team Toegang. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar via nummer: (040) 289 38 99.

Of loop bij ons binnen tijdens de Inloop Hulp op maat:

  • Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Dreef in Geldrop (Willem Barentszweg 69).
  • Woensdag van 09:00 tot 11.00 uur in Hof van Bethanië in Mierlo (Heer van Scherpenzeelweg 9)

Maak gebruik van Hulp op maat

Samen bekijken we hoe we u kunnen helpen met onder meer:

  • het maken van betalingsafspraken;
  • het maken van een budgetplan;
  • het regelen van een energiecoach om bij u thuis te kijken of er energiebesparende mogelijkheden zijn;
  • een tijdelijke maandelijkse financiële ondersteuning (zie ook voorwaarden).

Voorwaarden tijdelijke financiële ondersteuning

De voorwaarden voor een financiële ondersteuning zijn:

  • Uw netto-inkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen vermeld in de onderstaande tabel.
  • U moet kunnen aantonen dat de financiële problemen ontstaan zijn als gevolg van een zeer sterk gestegen energierekening.
  • Er zijn geen mogelijkheden om uw inkomen te verhogen.

Inkomenstabel

Netto inkomen per maand (exclusief vakantietoeslag)

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 

Alleenstaande

€ 2.617,-

Alleenstaande ouders

€ 3.365,-

Gehuwden of gelijkgesteld

€ 3.739,-

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande

€ 2.911,-

Alleenstaande ouders

€ 3.550,-

Gehuwden of gelijkgesteld

€ 3.944,-

Verminderen Energielasten inwoners met laag inkomen

Als extra ondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen is het project ‘Verminderen Energielasten’ gestart. Bespaarcoaches van het EnergieHuis Slim Wonen komen thuis bij uw langs om samen met u te kijken wat u het best kunt doen om energie te besparen. Zij nemen een aantal kleine energiebesparende maatregelen mee die als u dat wilt gelijk aangebracht kunnen worden. Een bezoek van de bespaarcoaches is gratis voor huurders en woningeigenaren met een laag inkomen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Gebruik het formulier op de website: www.geldrop-mierlo.nl/verminderen-energielasten.  

Maak nog tot en met 30 april gebruik van Tijdelijk Noodfonds Energie

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen nog tot en met 30 april 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds aanvragen voor de hele periode. Ga hiervoor naar de website van de rijksoverheid. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen, neem dan contact op met het CMD, Team Toegang: (040) 289 38 72.