De energietarieven zijn sinds het begin van dit jaar fors gestegen. Voor een behoorlijk aantal maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo is het onmogelijk om deze stijging in de energietarieven zelf op te vangen. Daarom bieden we hulp. Bent u bestuurder van een maatschappelijke organisatie en heeft uw organisatie te kampen met steeds hogere energielasten, maak dan gebruik van onze extra subsidie.

Wat houdt deze subsidie in?

Door middel van deze subsidie ondersteunt de gemeente Geldrop-Mierlo maatschappelijke organisaties voor gestegen energietarieven in de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Uw organisatie ontvangt 90% van de prijsstijging van energie in deze periode ten opzichte van 1 januari 2022.

Wie bedoelen we met maatschappelijke organisaties?

Onder maatschappelijke organisaties vallen non-profit organisaties kantoorhoudend en actief binnen de gemeente Geldrop-Mierlo die zich inzetten voor maatschappelijke belangen door middel van het organiseren van maatschappelijke en/of culturele activiteiten of maatschappelijke belangen behartigen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Iedere maatschappelijke organisatie in Geldrop-Mierlo is anders. Uw organisatie is vaak niet vergelijkbaar met een andere organisatie in onze gemeente. Daarom bieden wij hulp op maat. Wij gaan altijd met u in gesprek over de best passende oplossing voor uw organisatie. Neemt u bij twijfel daarom altijd contact met ons op!

Om in aanmerking te komen voor extra subsidie moet uw organisatie in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie voldoet aan omschrijving ‘maatschappelijke organisatie' zoals deze bovenstaand wordt gegeven;
 • Uw organisatie heeft een energiecontract en betaalt aan de energieleverancier;
 • Uw organisatie heeft de gestegen energietarieven niet op een andere manier gecompenseerd gekregen;
 • Uw organisatie kan, bij een hoge algemene reserve/ gespaard vermogen, onderbouwen waarom dit vermogen niet in kan worden gezet voor het opvangen van de gestegen energielasten;
 • U dient uw volledige aanvraag in voor 30 april 2023.

Lees de volledige regeling zoals vastgesteld door het college van de gemeente Geldrop-Mierlo in het document onderaan deze pagina.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Vanaf 1 januari 2023 kunt u via deze website pagina een aanvraag indienen. Wilt u zichzelf alvast voorbereiden op het indienen van een aanvraag? Onderstaand leest u welke gegevens u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag vanaf 1 januari.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van een extra subsidie voor uw gestegen energietarieven voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023, kan tot en met 30 april 2023 via onderstaande knop. Zorg er voor dat u de onderstaande gegevens bij de hand heeft voordat u start met het indienen van uw aanvraag.

Aanvraagformulier

Wat heb ik nodig voor het invullen van het digitale aanvraagformulier?

Voor het invullen van het digitale aanvraagformulier heeft u de volgende gegevens van uw organisatie nodig:

 • Uittreksel van de kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud);
 • Een kopie van de voorschotnota van de energieleverancier, waaruit de tariefverhoging blijkt met het door de energieleverancier voorgestelde voorschot;
 • Of een kopie van het nieuwe energiecontract vanuit de energieleverancier waaruit de tariefverhoging en het voorgestelde voorschot blijken in de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023;
 • Een kopie van uw voorschotnota of energiecontract waarop uw geldende energietarief op 1 januari 2022 vermeld staat;
 • Voor het verbruik wordt uitgegaan van een gerealiseerd verbruik van een aaneengesloten jaar, vallend in een periode tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2022.
 • We ontvangen graag een overzicht van uw energieleverancier van het gerealiseerde verbruik van één aaneengesloten jaar in de periode 1 januari 2019 tot en met 1 oktober 2022. U mag zelf kiezen voor welk aaneengesloten jaar u deze gegevens indient. Dit mag dus 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zijn, maar ook 5 april 2020 tot en met 4 april 2021 of een andere periode naar uw keuze. Wij laten deze ruimte aan u omdat wij vermoeden dat de coronajaren 2020 en 2021 niet representatief zijn voor uw verbruik de komende maanden;
 • Een recente balans dan wel overzicht van bezittingen en schulden waaruit de vermogenspositie van uw organisatie blijkt.

Vragen over deze extra subsidie?

Heeft u vragen over deze extra subsidie, of kunt u hulp gebruiken bij het indienen van uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de medewerker Subsidies van de gemeente Geldrop-Mierlo, via subsidie@geldrop-mierlo.nl