De landelijke campagne “Maak het oplichters niet te makkelijk” vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is speciaal gericht op senioren. U krijgt tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijf en wat u moet doen als het wel gebeurt. Iedere week wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar vooral senioren mee te maken kunnen krijgen.  Deze week: hulpvraagfraude, bijvoorbeeld via WhatsApp.

Wat is hulpvraagfraude?

Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook sturen criminelen soms zelfs via het WhatsApp-account van degene die u kent, de vraag om geld. Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar. Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u deze persoon ook echt spreekt.

Waar moet u op letten?

Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand heeft gesproken of heeft gebeld. Controleer het betaalverzoek altijd  zelf bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. Niet gebeld = geen geld.

Voorkom dat oplichters u benaderen

Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op social media, websites of online handelsplatformen. Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw WhatsApp-account kunt u twee-staps-verificatie instellen. Dat is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl staat hoe u dit kunt doen.

Bent u toch slachtoffer geworden?

Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan ook digitaal. Maak een bestandje aan van het WhatsApp gesprek, zodat u dit bij de aangifte kunt voegen. Meld het zo snel mogelijk bij uw bank (ook bij een poging) om het rekeningnummer van de oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers te voorkomen. Meld het bericht ook als u geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op Veiliginternetten.nl.
 

Thema volgende week

De volgende campagneweek staat in het teken van phishing. Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u meer informatie.