Op 19 januari hebben de drie woningcorporaties die actief zijn in Geldrop-Mierlo (Woonbedrijf, Compaen en Wooninc.), de huurdersorganisaties en de gemeente de prestatieafspraken voor de periode 2023 – 2024 gezamenlijk ondertekend. De partijen zijn erg tevreden over de samenwerking en de wijze waarop deze nieuwe afspraken tot stand gekomen zijn. Ze kijken ernaar uit om ook de komende jaren weer met aan de slag te gaan voor een goede woon- en leefomgeving in de Geldrop-Mierlo.

Aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid

In de prestatieafspraken maken de partijen afspraken over verschillende onderwerpen. Zo zijn er afspraken gemaakt over het bouwen van meer sociale huurwoningen, de leefbaarheid in de wijken, duurzaamheid en betaalbaarheid.

De partijen hebben afgesproken dat zij ook in 2023 gaan samenwerken om de woonlasten zoveel mogelijk betaalbaar te houden. Dit doen zij onder andere door woningen te isoleren en bewoners te helpen met energiebesparing. Op die manier proberen zij energiearmoede te voorkomen.

Meerjarige afspraken

Dit jaar zijn er voor het eerst meerjarige afspraken gemaakt. Voorheen werden elk jaar opnieuw afspraken gemaakt. Nu zijn er afspraken gemaakt voor de komende twee jaar. Wel kijken de partijen jaarlijks of er redenen zijn om de afspraken te wijzigen of aan te vullen.

Ondertekening
Ondertekening met onder andere Marc Jeucken