Een goed contact met de buren kan bijdragen aan het voorkomen van een woninginbraak. Met simpele afspraken kun je samen alert blijven op verdachte situaties.

Veel mensen hebben een prettig contact met hun buren, maar in sommige gevallen is dit niet zo of is de mogelijkheid er niet. In dit geval kun je natuurlijk ook familie of vrienden vragen om een oogje in het zeil te houden.

Hieronder lees je enkele tips:

  • Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je voor langere tijd weg bent.
  • Laat je buren de auto op de oprit plaatsen wanneer je niet thuis bent.
  • Vraag of ze de post uit de brievenbus willen halen en de gordijnen met regelmaat willen verschuiven.
  • Licht zet inbrekers in het zicht. Zorg voor verlichting in en rondom je huis ook wanneer je niet thuis bent. Maak eventueel gebruik van een tijdschakelaar.
  • Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.

WhatsApp-groepen: digitale buurtpreventie

Naast de hierboven genoemde tips kunt u zich aanmelden bij een digitale buurtpreventiegroep. De meest bekende vorm hiervan zijn de WhatsApp groepen. Zij vertegenwoordigen de preventieve veiligheid in de wijk. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden.

Als het u graag deel wilt uitmaken van een WhatsApp groep in uw buurt, neem dan contact op met de gebiedsregisseurs van de gemeente en zij helpen u verder. Op deze manier houdt u samen de buurt veilig!