Gebiedsregisseurs zijn het herkenbare aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn op een laagdrempelige manier in de wijk aanwezig.