Hier is de inrichtingstekening te zien van de Vlinderlaan. Dit betreft het deel vanaf de Koolmees tot Luchen.

Hoofdontsluiting

De Vlinderlaan is onderdeel van de toekomstige hoofdontsluiting van de wijk Luchen. Deze hoofdontsluiting loopt uiteindelijk vanaf de Kwikstaart parallel aan de Luchense Wetering en de St. Catharinaweg om vervolgens in deelgebied 2 aan te sluiten op de onlangs gerealiseerde Vlinderlaan. Vanaf de kruising met de weg Luchen gaat de hoofdontsluiting door Luchen deelgebied 3b en sluit vervolgens aan op de Hooiwagen. 

In de onderstaande afbeelding is het uiteindelijke tracé globaal aangegeven.

Plattegrond hoofdontsluiting Luchen

Profiel hoofdontsluiting

Het profiel van de hoofdontsluiting bestaat uit een voetpad met een aanliggend fietspad in twee-richtingen, een groenstrook, de rijbaan en een voetpad. De voetpaden worden voorzien van grijze betontegels, het fietspad van rood asfalt en de rijbaan van zwart asfalt. Onder de rijbaan wordt een gescheiden riolering aangelegd. De groenstrook wordt voorzien van gras met bomen. Lichtmasten worden in het voetpad naast het fietspad geplaatst en naast de rijbaan. De Vlinderlaan in Luchen deelgebied 2 is inmiddels gereed en daar kunt u het profiel en de materialen bekijken.

Landkaartje

De fase Landkaartje wordt bouwrijp gemaakt. Er wordt gescheiden riolering aangelegd en er komt een tijdelijke bouwweg. Ook worden de nutsvoorzieningen aangelegd.

Knip St. Catharinaweg

De nieuwe ontsluitingsweg zal parallel aan de St. Catharinaweg komen te liggen, waarbij de St. Catharinaweg omgevormd zal worden tot vrijliggend voetpad. Het gedeelte van de St. Catharinaweg dat gelegen is tussen de Eksterlaan en de nieuwe ontsluitingsweg zal fietsstraat/fietspad worden en geen verbinding meer krijgen met de nieuwe ontsluitingsweg. In feite brengen we dus een “knip” aan in de St. Catharinaweg om te voorkomen dat autoverkeer vanaf de ontsluitingsweg een sluiproute zoekt via de Eksterlaan-Fazantlaan of via de woonwijk van Luchen deelgebied 1. Op korte termijn zullen we hiervoor ook nog formeel een verkeersbesluit nemen. 

Fietsstraat met kruispuntplateau op weg Luchen 

De verwachting is dat fietsers en voetgangers veelal gebruik zullen maken van de verbinding tussen de weg Luchen en de Kwikstaart via het huidige onverharde pad. Dit is namelijk vanuit deelgebied 2 de meest directe route naar basisschool ’t Schrijverke en voorzieningen in het centrum. Wij zijn dan ook voornemens een deel van deze route in te richten als fietsstraat/fietspad tot aan de nieuwe ontsluitingsweg. Het overige deel van het onverharde pad wordt voetpad. Om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te waarborgen willen wij op de aansluiting met de weg Luchen een kruispuntplateau realiseren.

Hondenspeelveld

Door deze werkzaamheden moet het hondenspeelveld tijdelijk gesloten en verwijderd worden. Dit speelveld komt weer terug zodra de werkzaamheden klaar zijn.
Wij begrijpen dat dit voor de hondenbezitters niet fijn is maar vragen toch om uw begrip hiervoor. Ook vragen wij uw medewerking om uw hond niet los te laten lopen in de wijk of op het bouwterrein maar zoek een lekkere plek op in de bossen in de nabije omgeving waar uw hond zich kan uitleven.
Wij doen ons uiterste best om het hondenspeelveld zo snel als mogelijk weer terug te plaatsen.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten medio september 2021 en duren tot medio mei 2022.
Zodra de aannemer bekend is wordt u nog met een aparte bewonersbrief op de hoogte gebracht van de definitieve fasering en planning en krijgt u de contactgegevens van de uitvoerder en opzichter van het werk.

Vragen en reacties

Heeft u op basis van deze brief en bijgevoegde tekening vragen en/of reacties, dan verzoeken wij u deze uiterlijk voor 28 juni schriftelijk kenbaar te maken. U kunt dit per brief of email doen met in de onderwerpregel het kenmerk 239141.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Kijkt u dan op deze pagina of neem contact op met Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte. U kunt hem bereiken via (040) 289 38 93 of via per mail via zaken@geldrop-mierlo.nl. Noteer in de onderwerpregel dan het kenmerk 239141.