Uit onderzoek van Cure blijkt dat een relatief groot deel van de kosten voor de milieustraat wordt veroorzaakt door een beperkt aantal bezoekers, dat met grote frequentie de milieustraat bezoekt. Om dit tegen te gaan, worden er vanaf 1 januari zogenaamde progressieve tarieven ingevoerd. 

Bedrijven brengen afval

Uit onderzoek van Cure blijkt dat een relatief groot deel van de kosten veroorzaakt wordt door een beperkt aantal bezoekers, dat met grote frequentie de milieustraat bezoekt. Dat betreft, naar inschatting van Cure, vrijwel geheel bedrijven. Daarvoor is de milieustraat niet bedoeld; deze is bedoeld voor huishoudens. Bedrijven of personen die een bedrijf hebben waarbij afval vrijkomt (bv zzp'ers in de bouw of hoveniers) moeten hun afval naar de daarvoor bestemde inrichtingen brengen (bedrijfsafvalinzamelaars, bijvoorbeeld Renewi, Van Kaathoven, SUEZ, Den Ouden, Van Hoof of Dikker).

Huishoudens bezoeken milieustraat vrijwel niet

Bijna 70% van de huishouden in Geldrop-Mierlo heeft niet één keer (in elk geval niet betalend) een bezoek aan de milieustraat gebracht. Van die 30% die dat wel heeft gedaan, komt ook bijna 70% 6 keer of minder per jaar.

Hieruit blijkt dat er slechts een kleine groep huishoudens is die heel vaak komt en deze groep zorgt voor hoge kosten, die uiteindelijk door alle inwoners gezamenlijk moeten worden betaald via de afvalstoffenheffing. De tarieven die aan de poort in rekening worden gebracht zijn namelijk niet kostendekkend.

Progressieve tarieven

Om dit oneigenlijke gebruik van de milieustraat tegen te gaan, worden er vanaf 1 januari zogenaamde progressieve tarieven ingevoerd: bij één tot en met zes bezoeken per jaar blijven de tarieven ongewijzigd. Vanaf het zevende tot en met het elfde bezoek worden de tarieven verdubbeld en vanaf het twaalfde bezoek verviervoudigd. Gratis bezoeken worden hierbij niet meegeteld. Dus als u alleen glas, PBD, luiers, papier, elektrische apparaten of andere gratis afvalsoorten komt brengen, dan worden deze bezoeken niet meegeteld bij het aantal bezoeken dat u per jaar aan de milieustraat heeft gebracht.

Wij hopen hiermee te bereiken dat de exploitatiekosten van de milieustraat verlaagd worden. Deze kostenbesparing komt ten goede aan alle inwoners, want de totale kosten afvalinzameling en -verwerking, worden doorgerekend in de afvalstoffenheffing.

Matrassen

Het tarief dat voor grof huisvuil (waaronder matrassen gerekend worden) hoort bij de hoogste tarief-indeling. Met name over de kosten voor matrassen krijgen wij veel vragen/klachten. Via deze weg willen wij dat graag uitleggen hoe dat zit.

Matrassen zijn niet gewild bij de verwerkers. Dat komt omdat met name natte matrassen spontaan in brand kunnen vliegen door broei. Ook zaken als vervuiling, transport en een verminderd rendement voor verbranders spelen ook mee. Vandaar dat de prijs om ze te verwerken elk jaar weer stijgt. Helaas moeten wij deze prijsstijgingen ook meenemen in onze tarieven.