Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente, omdat het weer extremer wordt:

  • Wateroverlast komt vaker voor door zware buien
  • Verdroging komt vaker voor omdat er zijn vaker langere periodes zonder regen
  • Hittegolven komen vaker voor

Aan de ene kant moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen zodat de opwarming beperkt blijft (deze aanpak wordt ‘mitigatie’ genoemd, dat betekent ‘vermindering’). Aan de andere kant is het verstandig dat we ons aanpassen aan een ander klimaat, dit type maatregelen wordt ‘adaptatie’. https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/(externe link)

Wat doet de gemeente?

Om de overlast als gevolg van klimaatveranderingen aan te pakken investeren we 1 miljoen euro. Zo hebben we onder meer een klimaatstresstest uitgevoerd om inzicht te krijgen in waar onze gemeente kwetsbaar is voor wateroverlast en hittestress. Meer informatie en de resultaten vindt u op deze pagina. Het inspelen op klimaatverandering kan de gemeente niet alleen. We gaan burgers en bedrijven actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan. Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies streven we er naar om de openbare ruimte 'klimaatadaptief' in te richten. We gaan onderzoeken of het nodig en zinvol is om een Hemelwaterverordening in te voeren, ter ondersteuning van deze maatregelen.

Meer informatie over ons beleid vind je hier: https://www.geldrop-mierlo.nl/waterbeleid/ en https://www.geldrop-mierlo.nl/rioleringsbeleid/

Wat kun je zelf doen?

Het riool kan hele extreme regen niet altijd aan. Door te zorgen dat er geen, minder of vertraagd water in het riool komt, kan je bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. Dit kan door:

  1. Leg zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg voor voldoende gras en borders. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan zakken in de tuin.
  2. Sluit een regenton aan op de regenpijp en gebruik dit water om je tuin te besproeien.
  3. Een vijver zorgt voor opvang van regenwater. Gebruik de vijver als 'overloop' voor de regenton en voer regenwater af naar de vijver.
  4. Een groen dak vangt ook regenwater op. Lees tips op Groen dak.
  5. Heb je geen tuin? Ook met een watervriendelijke geveltuin of balkon help je wateroverlast voorkomen.

kijk voor tips op: https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinontwerp/tuintips-om-wateroverlast-te-verminderen/(externe link)