Afgelopen dagen hebben we weer eens ondervonden hoe grillig het weer in ons land kan zijn. Een karakteristieke eigenschap van ons landje.  Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. En hoewel wij Nederlanders daar wel tegen bestand zijn, heeft ons rioolsysteem het er moeilijker mee. Dit heeft de nodige overlast en schade tot gevolg. Als gemeente willen we onze omgeving hier beter tegen bestand maken, samen met u als inwoner. Er zijn namelijk allerlei mogelijkheden om uw regenwater op te vangen in uw eigen tuin. De gemeente juicht het toe dat inwoners initiatief nemen om te verduurzamen. Daar staat dan ook een aantrekkelijke financiële bijdrage tegenover. Meer weten? Vraag nu een gratis adviesgesprek aan met regenwatercoach, Reke van Heijnsbergen.

Wat kan ik zelf doen?

Gelukkig is er genoeg wat we kunnen doen. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Bestrating uit uw tuin halen en er groen voor terugbrengen is al een heel mooi begin. Ook kunt u de regenpijp van woonhuis, garage, of schuur afkoppelen van het riool. U kunt het water opvangen in een regenton bijvoorbeeld en laten afvloeien via een grindsleuf richting tuin, wadi of vijver. Wilt u het grondiger aanpakken? Dan is het aanleggen van een ondergrondse wateropslagtank, grindbak of groen dak misschien meer wat voor u.

Meer weten?

In onderstaand artikel leest u meer over afkoppelen van regenwater en de bijbehorende subsidieregeling. Ook vindt u uitgebreidere informatie op onze webpagina onder zelf opvangen regenwater. Komt u er niet helemaal uit of twijfelt u nog? Vraag nu een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan met onze regenwatercoach via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor drie verschillende maatregelen. Voor elk gelden verschillende voorwaarden en bedragen. Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de gemaakte kosten.

  1. Groen dak aanleggen: € 20,- per m2 (max. € 5000,- )
  2. Afkoppelen en bergen regenwater eigen terrein: € 8,- per m2 dak (max. € 2000,-)
  3. Ontharden en vergroenen erf: € 4,- per m2 met een (max. € 500,-)
Wat zijn de subsidievoorwaarden?

Voor de verschillende categorieën van maatregelen gelden verschillende voorwaarden. Het is raadzaam om de webpagina van de gemeente te raadplegen voor de specifieke voorwaarden om zeker te zijn dat uw project binnen de subsidieregeling valt. Alle subsidieaanvragen moeten echter aan de volgende eisen voldoen:

  • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen voor dezelfde maatregel.
  • U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden start.
  • U laat de uitgevoerde maatregel minimaal 10 jaar in stand.
  • Uw omgeving heeft geen last van het afkoppelen.
Wat zijn de voordelen van waterbergende maatregelen?
foto regenwatercoach Reke van Heijnsbergen
Regenwatercoach Reke van Heijnsbergen

Waterbergende maatregelen gaan wateroverlast tegen. Bij hevige regenval raakt ons rioolstelsel overbelast. Gevolg hiervan kan zijn dat de straat blank komt te staan, water uw huis binnenstroomt, of via het toilet omhoog komt. Wateroverlast ontstaat ook doordat de bodem geen kans krijgt om voldoende regenwater op te nemen. Hierdoor wordt deze droog en hard. Als het dan een keer flink regent, kan de grond het water onvoldoende opnemen en blijven er plassen staan. Door het vasthouden van regenwater op eigen terrein ontlast u dus het riool en verbetert u de infiltratie van de bodem.

Regenwater opvangen in uw eigen tuin heeft ook grote voordelen voor milieu en duurzaamheid. Als regenwater in de bodem kan infiltreren gaat dat namelijk verdroging tegen en wordt de grondwaterstand op peil gehouden. Het vergroenen van uw tuin, of het aanleggen van een groen dak zorgt ook voor meer biodiversiteit en het verlagen van de omgevingstemperatuur. Tot slot is regenwater relatief schoon water. Het is dus hartstikke zonde en onnodig kostbaar en om dit af te voeren naar de rioolwaterzuivering.

Dat is niet alleen goed voor de grond, maar ook voor de portemonnee. Als regenwater ook nog eens wordt opgeslagen om later de tuin mee te sproeien, dan neemt het gebruik van schoon kraanwater flink af.  Bovendien hoeft een minder verdroogde bodem ook minder bewaterd te worden. Een groen dak brengt ook financiële voordelen met zich mee. Het werkt namelijk isolerend, waardoor energielasten verminderen. Ook verbetert het de werking van zonnepanelen en verlengt het de levensduur van dakbedekking.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de subsidieregeling afkoppelen regenwater?

Neem dan contact op met regenwatercoach, Reke van Heijnsbergen, via telefoonnummer (040) 289 38 93.