In verband met de corona maatregelen is publiek bij raad- en commissievergaderingen op dit moment niet toegestaan. U kunt de vergaderingen volgen via de live-uitzending via onze website
 

Insprekers kunnen, na voorafgaande aanmelding, wel in de vergadering bij het betreffende agendapunt aanwezig zijn. De gemeente treft hiervoor de benodigde maatregelen.

Uiteraard geldt hierbij:

  • Blijf thuis bij ziekteverschijnselen of verkoudheidsklachten.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.

Na afloop van de vergadering is de uitzending hier terug te kijken en wordt deze voor langere periode bewaard.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.