Centrum van Geldrop weer wat meer opgeknapt.

Een gastvrij centrum geeft bezoekers het gevoel dat ze welkom zijn. Uitgangspunten voor een gastvrij centrum zijn onder meer bereikbaarheid, de inrichting van de openbare ruimte, vriendelijkheid, veiligheid en de aanwezigheid van horeca. Ook zijn kwalitatief goede evenementen in een centrum belangrijk. Afgelopen vrijdag vond een bescheiden opening plaats van het vernieuwde Marktplein in het centrum van Geldrop. Hiermee werd het centrum weer wat gastvrijer. Wethouder Marc Jeucken en centrummanager René Veldhuizen plakten een openingssticker op het Koop Lokaal spandoek aan de rand van het plein.  Wethouder Hans van de Laar en aannemer John van den Boomen trokken de bouwhekken weg zodat het plein weer toegankelijk werd voor verkeer. De eerste auto’s vonden daarna weer snel hun weg naar het plein. Hans van de Laar, wethouder van onder meer Mobiliteit is trots op het eindresultaat: Het Marktplein is weer helemaal up to date. Door de herinrichting wordt regenwater veel beter opgevangen, ook is er ledverlichting aangebracht en krijgt het plein een groene uitstraling dankzij een mooie haag rondom de parkeervakken en veel meer bomen. Het groen wordt trouwens pas in het plantseizoen (najaar) geplaatst.

Wethouder Marc Jeucken en centrummanager René Veldhuizen plakken een openingssticker op het Koop Lokaal spandoek

Blij met het opknappen van het centrum

Centrummanager René Veldhuizen spreekt namens de centrumondernemers uit dat hij blij is met de wijze waarop het centrum de afgelopen jaren is opgeknapt. ‘Afgelopen week is het Markplein opgeleverd. Parkeren is nu weer mogelijk en dat is belangrijk voor het centrum van Geldrop. Ik vind daarnaast dat alle aanpassingen van de afgelopen maanden zeer goed zijn uitgepakt. Zo zijn er sfeervolle bloembakken, goede fietsenstallingen en betere evenementenvoorzieningen. Ook kunnen bezoekers nu rustiger shoppen. Er rijden geen auto’s en fietsers meer door het voetgangersgebied. Alle reden om heerlijk lokaal te gaan shoppen! Nog steeds erg belangrijk, vanwege het lastige jaar waarmee onze ondernemers te maken hadden en nog steeds hebben.’  Wethouder Marc Jeucken. ‘We hebben weer een stap gezet in het gastvrij maken van het centrum, een stap die past in de woningbouwimpuls die de komende jaren gaat spelen en belangrijk is voor woningzoekenden en de vitaliteit van het centrum van Geldrop.’

Het vernieuwde marktplein