Met ErvenPlus brengt de gemeente de biodiversiteit terug op erven. Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Die soorten zijn namelijk afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. De afgelopen decennia zijn onze erven helaas steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden ze steeds ongeschikter voor erfbewonende soorten zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, want deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Erfscans voor meer biodiversiteit

Sinds 2016 is het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap bezig met het project ErvenPlus. Van 2016 tot 2018 werd de eerste ronde van het project georganiseerd in samenwerking met natuurwerkgroepen, Vogelrevalidatiecentrum Zundert en Orbis. ErvenPlus is gericht op het verbeteren van de voedselvoorraad en nestgelegenheid van erfvogels met verschillende maatregelen zoals nestkasten, fruitbomen, bloemenranden en haagbeplanting die worden afgeleverd bij de deelnemer. Inmiddels zijn bijna 1000 erven in het buitengebied bezocht en geadviseerd door de veldmedewerkers van het project. Het beschermen van de biodiversiteit is een taak van ons allemaal. Zeker in deze roerige tijd waarin we veel thuis zijn en we de natuur om ons heen opnieuw leren waarderen, verdienen de erfbewonende soorten ook extra aandacht.

Deelnemer worden?

De gemeente steunt het project met een financiële bijdrage. Hiermee zorgen we voor een mooier en leefbaarder platteland. Dat kan natuurlijk niet gebeuren zonder enthousiaste, natuurliefhebbende deelnemers. Er is in Geldrop-Mierlo nog ruimte voor een aantal mensen om mee te doen aan het project.

Woont u op een erf in het buitengebied en bent u geïnteresseerd in het verbeteren van de leefomgeving van erfvogels? Dan kunt u zich aanmelden via de website van Brabants Landschap: www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Een deskundige komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Met de erfscan wordt daarna een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Als u het hiermee eens bent, wordt het plantgoed geleverd. Omdat voor de soortbeschermende maatregelen speciale kennis nodig is, worden deze door de lokale natuurwerkgroep begeleid. Deelname aan ErvenPlus is kosteloos. Er zijn nog enkele plekken vrij, maar vol = vol.

Erfbewonende mus
De mus vertoeft graag op erve