Hoe belangrijk is cultuur, cultuur leren waarderen en creatieve talenten ontwikkelen voor de mentale gezondheid van onze jeugd? Gemeente Geldrop-Mierlo gelooft in de preventieve werking hiervan en gaat het komende jaar hiermee experimenteren. De gemeente stelt voor 2023 subsidie beschikbaar aan Stichting Kunstkwartier voor 3 culturele projecten voor jongeren van de basis- en middelbare school.

Talentontwikkeling maakt weerbaar

Stichting Kunstkwartier biedt een educatieprogramma dat ervoor zorgt dat alle jeugd in Geldrop-Mierlo al tijdens de basisschool in aanraking kan komen met cultuur, cultuur leert waarderen en eventueel hun talenten kan ontplooien. Met de extra subsidie worden komend jaar 3 extra projecten uitgevoerd: Dark Thoughts, Ready to Rock en Trapped.

Nieuw: Dark Thoughts

Een dansfilm voor leerlingen van de middelbare school om inzicht te krijgen in het (h)erkennen van lichaamstaal. De Dark Thoughts film behandelt onderwerpen als elkaar zien. jezelf laten zien en er zijn voor elkaar. Na het kijken van de film gaan leerlingen met elkaar in gesprek over het hebben van depressieve gedachten.

Ready to Rock

Een bestaand popmuziekproject voor kinderen van de basisschool wordt uitgebreid met een vierde school. Een schooljaar lang leren kinderen de basisbeginselen van het spelen van een instrument en leren om in een popband te spelen. Ook nieuw is dat kinderen vanuit Kunstkwartier nu ook een muziekinstrument in bruikleen krijgen om nog vaker te kunnen oefenen. De gemeente heeft de investering voor deze (60!) muziekinstrumenten geregeld. 

Nieuw: Trapped

In de dansvoorstelling TRAPPED wordt de problematiek van huiselijk geweld en partnergeweld op aangrijpende wijze in dans vertaald. In deze voorstelling wordt de complexiteit van huiselijk geweld zichtbaar. Schaamte, fysiek geweld, verbaal geweld, machtsverschillen en sociale isolatie. Herkenning en signalering is de eerste stap naar de oplossing. Door middel van kunst laat Kunstkwartier zien en voelen wat er achter de voordeur kan gebeuren. Bedoeld voor kinderen vanaf 16 jaar.

Minder kosten jeugdhulpzorg

Dit soort inzet van culturele instellingen sluit aan bij de gemeentelijke ambitie binnen het sociaal domein om met behulp van zorgbudgetten culturele activiteiten mogelijk te maken en daarmee besparingen in de jeugdhulp te realiseren.  Deze nieuwe inzet zal goed gemonitord worden of het zin heeft gehad.

Meedoen via Kunstkwartier

Meedoen en aanmelden kan via de aangesloten basisscholen en het voortgezet onderwijs in Geldrop-Mierlo, ook individueel als een jongere.
Voor meer informatie: info@kunst-kwartier.nl.