We gaan het stationsplein in Geldrop opnieuw inrichten. Het doel hiervan is om de bereikbaarheid, toegankelijkheid, beleving en aantrekkelijkheid van de omgeving voor het NS-station in Geldrop te verbeteren.

Definitief ontwerp

Om dit doel te bereiken is een ontwerp gemaakt, waarin we onder andere het parkeren voor automobilisten en fietsers uitbreiden. De parkeerterreinen maken we beter bereikbaar en het voorplein richten we aantrekkelijker in voor de reizigers.

In het ontwerp is een deel van de Parallelweg smaller gemaakt. De kruising met de Stationsstraat maken we ook kleiner. Er komt nieuwe beplanting en we vernieuwen de openbare verlichting.

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het stationsplein heeft van 25 oktober tot en met 5 december 2018 ter inzage gelegen. Op 15 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp vastgesteld.

Dit project komt mede tot stand door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Impressie

Voor de herinrichting

Na de herinrichting

Aan de bovenstaande impressiebeelden kunnen geen rechten ontleend worden.

Werkzaamheden

Vanwege het plant- en het broedseizoen hebben we enkele werkzaamheden al uitgevoerd. Er zijn al bomen gekapt en tien bomen verplant, waarvan er twee bomen ergens anders in de gemeente zijn geplant. De andere acht bomen zijn in het herinrichtingsplan geplant. Om de ruimte voor deze acht bomen vrij te maken, is de Parallelweg alvast tijdelijk versmald. Ook is de kruising Parallelweg-Stationsstraat voorzien van slagbomen om de parkeerterreinen en het station goed bereikbaar te houden.

De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting zijn gepland vanaf de bouwvak tot eind november 2019. Voorafgaand aan deze werkzaamheden moeten de nutsbedrijven nog kabels en leidingen verleggen. Deze werkzaamheden zijn gepland voor de bouwvak.

Zodra bekend is welke aannemer de herinrichting gaat uitvoeren, zullen de planning en fasering van de werkzaamheden definitiever worden. Via bewonersbrieven brengen we aanwonenden hiervan op de hoogte. Ook via de website informeren wij u.

Wegwerkzaamheden: Herinrichting stationsplein Geldrop

Contactinformatie

Voor vragen over de nieuwe inrichting van de stationsplein kunt u contact opnemen met Pim Doesborgh. Hij is te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93 of mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl.