De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk leed dat er hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet, getuige de vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen door gemeenten

Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Opvang in onze regio

Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten inmiddels alles op alles om binnen 14 dagen 1.000 opvanglocaties te vinden en bruikbaar te maken. Als de gemeenten deze plekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar nog eens 1.000 plekken. In totaal gaat het dus om 2.000 opvangplekken in onze regio. Inmiddels worden de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Eindhoven.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken.

Opvang thuis

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners 

In deze handreiking vindt u meer informatie over hoe het proces verloopt van het aanmelden van een opvangplek tot aan de koppeling met een vluchteling en het verblijf. 

De handreiking is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met de VNG, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De overheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Nieuwsbrief voor gastgezinnen en vluchtelingen

Er is een nieuwsbrief in het Nederlands en het Oekraïens gemaakt om zowel gastgezinnen als vluchtelingen te ondersteunen. Ze worden uitgedeeld aan de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis en bij de Inloop van Lev-vluchtelingenwerk maar u kunt ze hier ook downloaden. Als er nieuwe informatie beschikbaar is wordt deze pagina bijgewerkt. 

Informatieboekje oekrainers

Ik wil helpen

Ik wil meer informatie

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?

Vragen en antwoordenlijst

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine.

Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06-48158053.

Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070-4455888.

Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland. Er zijn in de gemeente waar je woont vaak ook veel initiatieven die via social media worden verspreid.

Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland www.rodekruis.nl(externe link) of via Giro555.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine staat wat je het beste kunt doen.

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: Crisisnoodopvang, doorstroomlocaties (voor maximaal een aantal weken) en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om huisvesting op een locatie waar vluchtelingen minimaal 6 maanden kunnen blijven. Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio waar ze langere tijd kunnen verblijven.

Waar worden vluchtelingen opgevangen in Geldrop-Mierlo?

In het logeerhuis van de Bouwinfra Campus Helmond de Peel, aan de Goorsedijk in Mierlo worden alleenreizende Oekraïense jongeren opgevangen. De begeleiding van deze jeugdigen wordt opgezet door de Stichting Het Vergeten Kind en een grote groep vrijwilligers. Er kunnen ongeveer 50 jongeren worden opgevangen.

Daarnaast zijn er enkele woningen van de gemeente waar Oekraïense gezinnen worden opgevangen en is ook de locatie Sporkehout gereed en woont daar een familie van 7 personen.

Waar kan ik me melden als vrijwilliger voor deze kinderen?

De begeleiding wordt opgezet door Stichting Het Vergeten Kind. Voor meer informatie: www.hetvergetenkind.nl/contact/vacatures/vrijwilligers-voor-noodopvanglocatie-vluchtelingen(externe link).

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd. Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

Dat bevindt zich bij Microlab in Eindhoven.

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) en bij Take care BnB

Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

Heeft opvang van een vluchteling in huis gevolgen voor mijn uitkering?

De regering hanteert als uitgangspunt dat het tijdelijke verblijf van een vluchteling uit Oekraïne bij mensen thuis geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsuitkering, de uitkering van de SVB of UWV. Als uitkeringsgerechtigde dien je wel bij jouw contactpersoon van de gemeente door te geven dat er een wijziging is in jouw woonsituatie en/of inkomstensituatie omdat je een vluchteling in huis hebt.

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

Kijk op de website van Takecarebnb(externe link) voor enkele aandachtspunten.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland. www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/(externe link)

Zie ook - Zorg aan Oekraïense vluchtelingen(externe link).

Als de vluchtelingen die bij mij in huis wonen naar de huisarts moeten, kan dat?

Ja. In Geldrop-Mierlo is afgesproken dat de vluchtelingen naar de huisarts kunnen waarbij u/uw gezin ingeschreven staat.

Kunnen zij ook medicijnen gaan halen?

Ja. Medicijnen op recept kunnen verkregen worden bij de BENU apotheek aan de Langstraat in Geldrop.

Ik heb vluchtelingen in huis genomen en zit met een aantal vragen. Waar kan ik terecht?

Heeft u vragen over de begeleiding en ondersteuning van uw gasten, neem dan contact op met de LEVgroep via telefoonnummer: 0492-598989 of email: oekraine.geldrop-mierlo@levgroep.nl.

Wat te doen als opvang van vluchtelingen thuis niet langer mogelijk is?

Het is niet meer de bedoeling dat we mensen die nu in de particuliere opvang verblijven, zelf doorverwijzen naar het Microlab. Dat loopt via de gemeente.De gemeente geeft aan het Microlab de namen, geboortedata en bereikbaarheidsgegevens door.

Als de Oekraïners wensen hebben, bijvoorbeeld om in Geldrop-Mierlo te blijven, omdat men daar al naar school gaat, werk heeft, bij een vereniging is of dergelijke, kan dat erbij worden vermeld. Het is sowieso goed erbij te vermelden waar eventueel kinderen naar school gaan of als men werkt, waar dat is en of men eigen vervoer heeft. Als het Microlab aan de hand van die informatie al een goed beeld heeft en een gemeentelijke locatie of ander gastgezin kan vinden, leggen de makelaars dit telefonisch voor aan de Oekraïners. Vaak is er echter nog wel een korte intake nodig op het Microlab. Daarvoor maken de makelaars dan een afspraak. De vluchteling wordt dan gevraagd even langs te komen bij het Microlab.

Moet de vluchteling ook ingeschreven worden bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen)?

Ja, het is van groot belang dat  uw gasten ingeschreven staan op een adres. Met deze inschrijving wordt een BSN- nummer afgegeven. Dit is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen. Door de registratie krijgen wij ook een beter zicht op het aantal en de leeftijd van vluchtelingen in Geldrop-Mierlo. Wij kunnen daar de begeleiding en voorzieningen op afstemmen.

Krijgen de vluchtelingen ook Leefgeld?

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld en eventueel een wooncomponent vanaf het moment dat zij staan ingeschreven in de BRP.

Het leefgeld is bedoeld voor voedsel, kleding en persoonlijke verzorgingsproducten en bedraagt € 260,- per maand per persoon.

De wooncomponent wordt alleen verstrekt aan vluchtelingen in gastgezinnen en is bedoeld voor overige kosten als kosten voor openbaar vervoer, sportactiviteiten en een -vrijwillige- bijdrage aan de kosten voor het gastgezin. De wooncomponent bedraagt € 215,- per maand voor een volwasssene en € 55,- per kind.

Hoe wordt het Leefgeld uitbetaald?

Als het gaat om uitbetaling van leefgeld, is nu de afspraak dat we geen contante verstrekkingen meer doen. Als mensen zich inschrijven in de BRP, zal het leefgeld zo snel mogelijk daarna, via een moneycard worden uitgekeerd.

Hoe kom ik aan een bankrekening voor het Leefgeld?

Uw gasten ontvangen na inschrijving automatisch een brief op hun postadres met het BSN-nummer.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Met een bankrekening kunnen uw gasten namelijk:

  • het leefgeld en de wooncomponent ontvangen.
  • salaris ontvangen als ze een baan hebben.

Het openen van een bankrekening is kort geleden door de banken eenvoudiger gemaakt voor vluchtelingen die een paspoort hebben met biometrische gegevens. Zij kunnen met dit paspoort en het BSN-nummer direct een rekening openen.

Als mensen niet over een paspoort met biometrische gegevens beschikken, dienen zij een uittreksel uit de BRP te laten zien bij het openen van een rekening. Het aanvragen van een uittreksel gaat als volgt:

Met hun BSN-nummer kunnen ze een Digi-D aanvragen op de gebruikelijke manier.

Als uw gasten een Digi-D hebben, dan kunnen ze een uittrekstel uit het BRP opvragen via de website van de gemeente. Dit moet een uittrekstel zijn met vermelding van BSN-nummer. Let hierop bij het opvragen.

Uw gasten kunnen het uittrekstel uit het BRP ook op het gemeentehuis aanvragen. Zij hebben dan geen Digi-D nodig. Op dit moment duurt dit door de drukte echter wel langer dan wanneer ze dat via Digi-D doen.

Mogen de Oekraïense vluchtelingen werken?

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen per 1 april 2022 in Nederland werken. Zij moeten het aanvaarden van werk voorlopig doorgeven bij LEV-groep, bijvoorbeeld op het inloop spreekuur op woensdagochtend of per mail: oekraine.geldrop-mierlo@levgroep.nl.

Als een vluchteling werk aanvaardt, vervalt voor hem of haar vanaf de volgende maand het leefgeld en de wooncomponent. Eventuele gezinsleden ontvangen deze vergoedingen nog wel.

Op het moment dat vluchtelingen gaan werken moeten ze zelf een ziektekostenverzekering afsluiten en betalen. Ze zijn vrij in hun keuze.

Hoe zit het met onderwijs voor Oekraïense kinderen Geldrop-Mierlo?

Basisonderwijs

Vanaf 10 mei kunnen kinderen van 4-12 jaar naar school op de locatie van de Rots/Regenboog, Amundsenstraat 51-53  Geldrop.
Aanmelden kan via Yvonne Betting (directeur van de Rots)  yvonne.betting@eenbes.nl .
Kinderen gaan vijf dagen per week naar school. Schooltijden zijn 8.30 uur- 14.00 uur.

Het onderwijs is gericht op: 

    • Het blijven volgen van het curriculum uit Oekraïne vanuit de online lessen die de kinderen nu ook nog volgen (hiervoor zijn er laptops op school)
    • Het aanbieden van basis Nederlands (bijvoorbeeld gericht op samen spelen met andere kinderen)
    • Ontspanning (sport, spel, samen zijn met andere kinderen)

Voortgezet onderwijs

Vanaf 30 mei kunnen kinderen van 12-18 jaar, op eigen gelegenheid, naar de centrale onderwijslocatie in Helmond: Nachtegaallaan 40, 5702 KN Helmond.

-              Aanmelden via e-mail: oekraine@helmond.nl 

o             Schrijf in de e-mail uw naam, de naam, leeftijd van uw kind (of kinderen), uw adresgegevens en uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). U krijgt dan per e-mail een aanmeldformulier dat u volledig

ingevuld kunt retourneren naar hetzelfde e-mailadres.

o             Als alles goed is ingevuld ontvangt u een bevestiging. Als er gegevens ontbreken, neemt de school contact met u op.

o             Zodra duidelijk is op welke datum de lessen voor uw kind (of kinderen) beginnen, neemt de school contact met u op. U krijgt dan een uitnodigingsbrief met uitleg over schooltijden e.d.

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Leerplicht geldt voor alle minderjarige kinderen. Inzet is dat betrokken kinderen binnen drie maanden na opvang scholing krijgen. Dit geldt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de gemeente waar de opvang voor Oekraïners gevestigd is. Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis www.rodekruis.nl/(externe link) gaan en het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.

Is er hulp voor mijn huisdier?

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor jouw huisdier. Bel 088-8113333 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail aan info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Kijk voor meer informatie op hulpvoordierenuitoekraine.nl. (Oekraïense versie, ook beschikbaar in andere talen)

Waarom komen er nieuwe locaties bij in Geldrop-Mierlo?

Op 29 april 2022 heeft het Rijk de oproep gedaan aan de veiligheidsregio’s om landelijk 25.000 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren die tenminste 6 maanden ter beschikking zijn. Gemeente Geldrop Mierlo vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren in deze maatschappelijke opgave om een veilige plek te bieden aan de vluchtelingen. Door de aanvullende vraag komen ook panden in aanmerking die om grotere investeringen vragen.

Waarom is gekozen voor het oude GGD-gebouw en de Twern?

Beide gebouwen zijn gemeentelijk eigendom. Ze staan leeg waardoor ze direct inzetbaar zijn. De indeling van de gebouwen, de mogelijkheid om gebruik te maken van gezamenlijke keuken en natte ruimtes en tegelijkertijd de mogelijkheid om mensen privé ruimte te kunnen bieden maakt dat hier humane opvang mogelijk is.

Hoeveel vluchtelingen kunnen worden opgevangen in de nieuwe locaties?

In het gebouw aan de Stationsstraat 33 (voormalig GGD-gebouw) kunnen ongeveer 45 opvangplekken gerealiseerd worden. Op het adres Sporkehout 80 (Twern) verwachten we 8-10 opvangplekken te kunnen realiseren. De exacte aantallen hangen af van de gezinsgrootte.

Wanneer is de locatie Stationsstraat gereed?

Momenteel zijn we volop bezig om het gebouw aan te passen en geschikt te maken voor bewoning. We zijn ook de inrichting aan het voorbereiden. De verwachting is dat het gebouw na de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.

Wat kost dat onze gemeente?

Het kabinet vergoedt de kosten die gemeenten maken. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelt hiervoor een ministeriële regeling in afstemming met de VNG. We hebben de raming van de transformatiekosten van beide locaties aan het Rijk voorgelegd en hebben hierop akkoord ontvangen. Daarmee is er de zekerheid dat het Rijk de kosten vergoed. 

Hoe lang blijven deze mensen daar wonen?

In de vraag voor extra opvanglocaties is afgesproken dat deze minimaal 6 maanden beschikbaar moeten zijn. De situatie van de Oekraïense vluchtelingen is echter onzeker. Het kan noodzakelijk zijn om deze vluchtelingen langer dan een half jaar op te vangen.

Betekent dit dat het voormalige GGD-gebouw niet gesloopt wordt?

Deze locatie maakt onderdeel uit van de zogenaamde centrumimpuls als ontwikkellocatie voor woningbouw. Het besluit om hier tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen verandert dat niet. Over de exacte invulling van deze locatie en eventuele sloop van het pand is nog geen besluit genomen. Dit besluit en opvolgend mogelijk ruimtelijke procedures nemen tijd in beslag. Daardoor is het pand naar verwachting anderhalf jaar beschikbaar. In die tijd geven we met de opvang van deze vluchtelingen een nuttige invulling aan het pand. Bovendien gaat het verdere verloedering tegen.

Past dit binnen het bestemmingsplan?

De huisvesting op beide locaties past niet binnen het bestemmingsplan. De nood is echter hoog. Daarom adviseert het Rijk om de werkzaamheden toch te starten, de panden in gebruik te nemen en een legalisatieprocedure te volgen. Dit advies volgen wij op.

Waarom zijn deze locaties niet meteen ingezet als opvanglocaties?

In eerste instantie moest Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 2000 opvangplekken realiseren. Dit staat los van het aantal Oekraïense vluchtelingen die in gastgezinnen zijn opgevangen. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft met het logeerhuis in Mierlo en twee gemeentelijke woningen in Geldrop ongeveer 70 opvangplekken gerealiseerd. Ook andere gemeenten hebben opvangplekken gerealiseerd. De veiligheidsregio kon daarmee aan de opgave voldoen. Nu ligt er een aanvullende vraag. Daardoor komen ook panden in aanmerking waarvoor grotere aanpassingen en investeringen nodig zijn. Zo kwamen deze twee locaties nu wel in aanmerking.

Kunnen vluchtelingen niet in leegstaande huurwoningen?

We gaan ervan uit dat het merendeel van de Oekraïense vluchtelingen terug gaan naar hun land. Daarom zoeken we tijdelijke locaties. Op die manier verdringen ze andere woningzoekenden niet. Door de woningnood is het voor hen al lastig om een geschikte woning te vinden.

Waarom maken nog zo weinig alleenreizende minderjarige vluchtelingen gebruikt van het logeerhuis in Mierlo?

We hebben met veel hulp van vrijwilligers in heel korte tijd een veilige plek gecreëerd voor deze kwetsbare jongeren. Toch is het aantal jongeren nog beperkt. Dit komt mede doordat het Ministerie en de Raad van de Kinderbescherming nog in gesprek zijn hoe deze jongeren opgevangen moeten worden in Nederland. We hopen dat er snel duidelijkheid komt.   

Is het mogelijk om Oekraïense bankbiljetten om te wisselen in Euro’s

In de periode van woensdag 15 juni tot en met 14 september 2022 mag een ontheemde Oekraïner van 18 jaar en ouder, éénmalig een bedrag tot en met 10.000 contante hryvnia bankbiljetten omwisselen tegen euro’s (ongeveer € 310 tot € 330, afhankelijk van de dagkoers) bij een vestiging van GWK Travelex.

De dichtstbijzijnde vestiging is op het Stationsplein in Eindhoven.
Legitimatie verplicht.

De regeling wordt actief bekend gemaakt op www.refugeehelp.nl(externe link) .

Waar vind ik informatie over gezondheidszorg voor zwangere vrouwen die gevlucht zijn uit Oekraïne?

Bent u gevlucht uit Oekraïne en zwanger? Om te begrijpen hoe de zorg voor zwangere vrouwen en Nederland is geregeld zijn er, door Centeringzorg,  5 online bijeenkomsten voor zwangere Oekraïense vluchtelingen georganiseerd.

Vanaf 5 juli starten 5 online bijeenkomsten over ‘Giving birth in the Netherlands’. Hier wordt alles uitgelegd over de gang van zaken met betrekking tot het bevallen in Nederland. Hiervoor moeten ze zich wel aanmelden(externe link). Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website van Centering Zorg(externe link)

Waar vind ik hulp over mijn huisdier uit Oekraïne?

De EU heeft, vanwege de noodsituatie in Oekraïne, besloten om flexibel om te gaan met de invoereisen voor huisdieren.

Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa reizen. Dat brengt wel risico's mee voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen de gevaarlijke ziekte rabiës(externe link) (hondsdolheid) bij zich dragen. Hou daarom uw dier in thuisquarantaine. Voor dieren die reizen zonder oorspronkelijke eigenaar, bijvoorbeeld dieren die reizen met handelaren, stichtingen en particulieren, gelden de reguliere quarantaineregels(externe link). Lees hier(externe link) hoe we het risico kunnen verkleinen dat rabiës ons land binnenkomt. 

Voor alle mensen uit Oekraïne met een huisdier heeft HulpvoordierenuitOekraïne.nl een informatiebrief (externe link)opgesteld. 

Huisdieren uit Oekraïne (nieuwsbrief NVWA / NL)

Huisdier mee vanuit Oekraïne of Rusland? (NL)

Вы привезли вашего питомца из Украины или России? (RUS)

Travelling with your pet from Ukraine or Russia? (UK)