De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk leed dat er hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet, getuige de vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen door gemeenten

Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Opvang in onze regio

Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten inmiddels alles op alles om binnen 14 dagen 1.000 opvanglocaties te vinden en bruikbaar te maken. Als de gemeenten deze plekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar nog eens 1.000 plekken. In totaal gaat het dus om 2.000 opvangplekken in onze regio. Inmiddels worden de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Eindhoven.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken.

Opvang thuis

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners 

In deze handreiking vindt u meer informatie over hoe het proces verloopt van het aanmelden van een opvangplek tot aan de koppeling met een vluchteling en het verblijf. 

De handreiking is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met de VNG, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De overheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Nieuwsbrief voor gastgezinnen en vluchtelingen

Er is een nieuwsbrief in het Nederlands en het Oekraïens gemaakt om zowel gastgezinnen als vluchtelingen te ondersteunen. Ze worden uitgedeeld aan de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis en bij de Inloop van Lev-vluchtelingenwerk maar u kunt ze hier ook downloaden. Als er nieuwe informatie beschikbaar is wordt deze pagina bijgewerkt. 

Ik wil helpen

Ik wil meer informatie

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?

Vragen en antwoordenlijst

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine.

Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06-48158053.

Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070-4455888.

Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland. Er zijn in de gemeente waar je woont vaak ook veel initiatieven die via social media worden verspreid.

Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland www.rodekruis.nl of via Giro555.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine staat wat je het beste kunt doen.

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: Crisisnoodopvang, doorstroomlocaties (voor maximaal een aantal weken) en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om huisvesting op een locatie waar vluchtelingen minimaal 6 maanden kunnen blijven. Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio waar ze langere tijd kunnen verblijven.

Waar worden vluchtelingen opgevangen in Geldrop-Mierlo?

Locatie Bouwinfra Campus Helmond de Peel, aan de Goorsedijk in Mierlo kunnen alleenreizende Oekraïense jongeren (tot 18 jaar) worden opgevangen. De begeleiding van deze jeugdigen wordt opgezet door de Stichting Het Vergeten Kind. Ook dit is een zogenaamde doorstroomlocatie. Zo snel als het mogelijk is worden de kinderen in een gastgezin onder gebracht. Op dit moment zijn er nog geen alleenreizende kinderen opgevangen.

Waar kan ik me melden als vrijwilliger voor deze kinderen?

De begeleiding wordt opgezet door Stichting Het Vergeten Kind. Voor meer informatie: www.hetvergetenkind.nl/contact/vacatures/vrijwilligers-voor-noodopvanglocatie-vluchtelingen.

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd. Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

Dat bevindt zich bij Microlab in Eindhoven.

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Take care BnB

Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.

Heeft opvang van een vluchteling in huis gevolgen voor mijn uitkering?

De regering hanteert als uitgangspunt dat het tijdelijke verblijf van een vluchteling uit Oekraïne bij mensen thuis geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsuitkering, de uitkering van de SVB of UWV. Als uitkeringsgerechtigde dien je wel bij jouw contactpersoon van de gemeente door te geven dat er een wijziging is in jouw woonsituatie en/of inkomstensituatie omdat je een vluchteling in huis hebt.

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

Kijk op de website van Takecarebnb voor enkele aandachtspunten.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland. www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/

Zie ook - Zorg aan Oekraïense vluchtelingen.

Als de vluchtelingen die bij mij in huis wonen naar de huisarts moeten, kan dat?

Ja. In Geldrop-Mierlo is afgesproken dat de vluchtelingen naar de huisarts kunnen waarbij u/uw gezin ingeschreven staat.

Kunnen zij ook medicijnen gaan halen?

Ja. Medicijnen op recept kunnen verkregen worden bij de BENU apotheek aan de Langstraat in Geldrop.

Ik heb vluchtelingen in huis genomen en zit met een aantal vragen. Waar kan ik terecht?

Heeft u vragen over de begeleiding en ondersteuning van uw gasten, neem dan contact op met de LEVgroep via telefoonnummer: 0492-598989 of email: oekraine.geldrop-mierlo@levgroep.nl.

Moet de vluchteling ook ingeschreven worden bij de gemeente in het BRP (Basis Registratie Personen)?

Ja, het is van groot belang dat  uw gasten ingeschreven staan op een adres. Met deze inschrijving wordt een BSN- nummer afgegeven. Dit is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen. Door de registratie krijgen wij ook een beter zicht op het aantal en de leeftijd van vluchtelingen in Geldrop-Mierlo. Wij kunnen daar de begeleiding en voorzieningen op afstemmen.

Krijgen de vluchtelingen ook Leefgeld?

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld en eventueel een wooncomponent vanaf het moment dat zij staan ingeschreven in de BRP.

Het leefgeld is bedoeld voor voedsel, kleding en persoonlijke verzorgingsproducten en bedraagt € 260,- per maand per persoon.

De wooncomponent wordt alleen verstrekt aan vluchtelingen in gastgezinnen en is bedoeld voor overige kosten als kosten voor openbaar vervoer, sportactiviteiten en een -vrijwillige- bijdrage aan de kosten voor het gastgezin. De wooncomponent bedraagt € 215,- per maand voor een volwasssene en € 55,- per kind.

Hoe wordt het Leefgeld uitbetaald?

In onze gemeente wordt het Leefgeld tijdelijk contant uitbetaald. Dit geldt voor de eerste periode dat de vluchteling nog geen bankrekening heeft. Hiervoor moet men wel eerst ingeschreven staan bij de gemeente en bevestigingsbrief voor de inschrijving in het BRP kunnen tonen. Hiervoor kunt u terecht bij het Inloopspreekuur van de Levgroep. Dit is elke woensdag van 10.00 uur en 11.30 uur in het Kruispunt, Slachthuisstraat 22 in Geldrop.

Hoe kom ik aan een bankrekening voor het Leefgeld?

Uw gasten ontvangen na inschrijving automatisch een brief op hun postadres met het BSN-nummer.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Met een bankrekening kunnen uw gasten namelijk:

  • het leefgeld en de wooncomponent ontvangen.
  • salaris ontvangen als ze een baan hebben.

Het openen van een bankrekening is kort geleden door de banken eenvoudiger gemaakt voor vluchtelingen die een paspoort hebben met biometrische gegevens. Zij kunnen met dit paspoort en het BSN-nummer direct een rekening openen.

Als mensen niet over een paspoort met biometrische gegevens beschikken, dienen zij een uittreksel uit de BRP te laten zien bij het openen van een rekening. Het aanvragen van een uittreksel gaat als volgt:

Met hun BSN-nummer kunnen ze een Digi-D aanvragen op de gebruikelijke manier.

Als uw gasten een Digi-D hebben, dan kunnen ze een uittrekstel uit het BRP opvragen via de website van de gemeente. Dit moet een uittrekstel zijn met vermelding van BSN-nummer. Let hierop bij het opvragen.

Uw gasten kunnen het uittrekstel uit het BRP ook op het gemeentehuis aanvragen. Zij hebben dan geen Digi-D nodig. Op dit moment duurt dit door de drukte echter wel langer dan wanneer ze dat via Digi-D doen.

Mogen de Oekraïense vluchtelingen werken?

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen per 1 april 2022 in Nederland werken. Zij moeten het aanvaarden van werk voorlopig doorgeven bij LEV-groep, bijvoorbeeld op het inloop spreekuur op woensdagochtend of per mail: oekraine.geldrop-mierlo@levgroep.nl.

Als een vluchteling werk aanvaardt, vervalt voor hem of haar vanaf de volgende maand het leefgeld en de wooncomponent. Eventuele gezinsleden ontvangen deze vergoedingen nog wel.

Op het moment dat vluchtelingen gaan werken moeten ze zelf een ziektekostenverzekering afsluiten en betalen. Ze zijn vrij in hun keuze.

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Leerplicht geldt voor alle minderjarige kinderen. Inzet is dat betrokken kinderen binnen drie maanden na opvang scholing krijgen. Dit geldt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de gemeente waar de opvang voor Oekraïners gevestigd is. Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis www.rodekruis.nl/ gaan en het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.

Is er hulp voor mijn huisdier?

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor jouw huisdier. Bel 088-8113333 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail aan info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Kijk voor meer informatie op hulpvoordierenuitoekraine.nl. (Oekraïense versie, ook beschikbaar in andere talen)