Heeft u medische zorg nodig? Dan kunt u terecht bij een huisarts in de buurt. Uw huisarts zal u eventueel doorverwijzen naar een ziekenhuis of specialist. U belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft.

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

U hebt in Nederland recht op noodzakelijke medische zorg uit het basispakket, ook als u daarvoor niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Vanaf 1 juli 2022 wordt deze zorg vergoed uit de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Uw arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan. U hoeft zelf niet te betalen voor zorg die vergoed wordt.

Medische kosten

Als u een paspoort heeft en een Burgerservicenummer, dan moet u dit laten zien als u zorg nodig heeft. De kosten van medische zorg uit het basispakket worden dan betaald uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). U hoef hiervoor niets te doen. U betaalt geen zorgpremie of eigen risico. Op enkele punten is deze regeling iets uitgebreider. Bijvoorbeeld anticonceptie, abortuszorg en enige mondzorg worden vergoed.

Meer informatie over welke zorg wordt vergoed kunt u vinden op www.rmoekraine.nl(externe link).

Ook als u zich niet kunt identificeren, of geen burgerservicenummer heeft, krijgt u de zorg die u nodig heeft. U valt dan onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg(externe link) van het CAK. Deze vergoeding is minder ruim.

Zorgverzekering

Vanaf 1 augustus 2022 hoeft u geen zorgverzekering meer te hebben als u werkt. U valt onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zie hierboven. U kunt ervoor kiezen toch een eigen zorgverzekering te behouden of af te sluiten. Dit kunt u aangeven bij uw zorgverzekeraar. In dat geval kunt u zorgtoeslag ontvangen. Kijk voor meer informatie hierover op toeslagen.nl.

Vergoeding medische zorg

Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne kunt u nalezen op de website van Rijksoverheid(externe link).

Mondzorg

Als u een burgerservicenummer (BSN) heeft en valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne, geldt voor u het volgende:

Mondzorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit betreft:

  • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde

Deze zorg wordt 100% vergoed, via het CAK.

Mondzorg buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Voor mondzorg die niet in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit, denk aan hulp bij kiespijn of andere acute problemen bij volwassenen, geldt het volgende: Alleen vergoeding voor noodhulp; tot 250 euro. Betaling via RMO.

Gezondheidszorg voor zwangere vrouwen

Bent u gevlucht uit Oekraïne en zwanger? Om te begrijpen hoe de zorg voor zwangere vrouwen en Nederland is geregeld zijn er, door Centeringzorg, 5 online bijeenkomsten voor zwangere Oekraïense vluchtelingen georganiseerd.

Vanaf 5 juli starten 5 online bijeenkomsten over ‘Giving birth in the Netherlands’. Hier wordt alles uitgelegd over de gang van zaken met betrekking tot het bevallen in Nederland. Hiervoor moeten ze zich wel aanmelden(externe link). Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website van Centering Zorg(externe link).