Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen.

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/opvangOekraine.

Is er hulp voor mijn huisdier?

De EU heeft, vanwege de noodsituatie in Oekraïne, besloten om flexibel om te gaan met de invoereisen voor huisdieren.

Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa reizen. Dat brengt wel risico's mee voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen de gevaarlijke ziekte rabiës(externe link) (hondsdolheid) bij zich dragen. Houd daarom uw dier in thuisquarantaine. Voor dieren die reizen zonder oorspronkelijke eigenaar, bijvoorbeeld dieren die reizen met handelaren, stichtingen en particulieren, gelden de reguliere quarantaineregels(externe link). Lees hier(externe link) hoe we het risico kunnen verkleinen dat rabiës ons land binnenkomt. 

Voor alle mensen uit Oekraïne met een huisdier heeft HulpvoordierenuitOekraïne.nl een informatiebrief(externe link) opgesteld. 

Huisdieren uit Oekraïne (nieuwsbrief NVWA / NL)

Huisdier mee vanuit Oekraïne of Rusland? (NL)

Вы привезли вашего питомца из Украины или России? (RUS)

Travelling with your pet from Ukraine or Russia? (UK)

Kunnen vluchtelingen niet in leegstaande huurwoningen?

We gaan ervan uit dat het merendeel van de Oekraïense vluchtelingen terug gaan naar hun land. Daarom zoeken we tijdelijke locaties. Op die manier verdringen ze andere woningzoekenden niet. Door de woningnood is het voor hen al lastig om een geschikte woning te vinden.

Is het mogelijk om Oekraïense bankbiljetten om te wisselen in Euro’s?

In de periode van woensdag 15 juni tot en met 14 september 2022 mag een ontheemde Oekraïner van 18 jaar en ouder, éénmalig een bedrag tot en met 10.000 contante hryvnia bankbiljetten omwisselen tegen euro’s (ongeveer € 310 tot € 330, afhankelijk van de dagkoers) bij een vestiging van GWK Travelex.

De dichtstbijzijnde vestiging is op het Stationsplein in Eindhoven.
Legitimatie verplicht.

De regeling wordt actief bekend gemaakt op www.refugeehelp.nl(externe link)

Wat kost dat de gemeente?

Het kabinet vergoedt de kosten die gemeenten maken.. We hebben de raming van de transformatiekosten voorgelegd aan het Rijk  en hierop akkoord ontvangen. Daarmee is er de zekerheid dat het Rijk de kosten vergoed.

Bij wie kan ik terecht met vragen over het plaatsen van Oekraïense vluchtelingen?

Victor Hulvan is de nieuwe contactpersoon voor de regio en hij is in dienst van het Rode Kruis Nederland om aan deze opdracht te werken.

Victor is zelf ook een vluchteling uit Oekraïne en heeft in de afgelopen periode al succesvolle plaatsingen gedaan in onze regio, maar ook daarbuiten. Hij werkt samen met de makelaars en is ook werkzaam in het pand aan de Kronenhoefstraat in Eindhoven. Wanneer er personen zijn die van een GOO of POO naar een gastgezin van Takecarebnb willen, neem dan contact met hem op; tel 06-28215101 of mail vhulvan@redcross.nl. Ook Oekraïense vluchtelingen mogen direct contact met hem opnemen. Victor spreekt en schrijft uitstekend Engels, Oekraïens en Russisch. Meer informatie over Takecarebnb?

Wie mag er gebruik maken van de particuliere opvang?

De doelgroep die in aanmerking komt voor de particuliere opvang Oekraïners (POO) is dezelfde doelgroep die in aanmerking komt voor opvang en verblijf in de gemeentelijke opvang (GOO). In grote lijnen komt het er op neer, dat dit personen met de Oekraïense nationaliteit zijn, of personen met een andere nationaliteit die een permanente Oekraïense verblijfsvergunning dan wel een Oekraïense (tijdelijke) asielstatus hebben. Niet-Oekraïense personen met een ander type tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning mogen op hun (particuliere) opvangplek verblijven als zij vóór 19 juli 2022 al bij een Nederlandse gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) stonden ingeschreven. Hun verblijfsrecht zal na 4 maart 2023 vervallen en daarmee eindigt per diezelfde datum ook het recht op vergoedingen. Voor een meer uitgebreide beschrijving van en informatie over de doelgroep wordt verwezen naar paragraaf 3 van de handreiking Gemeente Opvang Oekraïners (zie handreiking GOO: Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) | Publicatie | Rijksoverheid.nl(externe link)).

Heeft het opvangen van vluchtelingen invloed op mijn bijstandsuitkering?

Het uitgangspunt is dat het tijdelijke verblijf van een gast geen gevolgen heeft voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u een uitkering ontvangt dient u dit wel bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden dat u een vluchteling uit Oekraïne tijdelijk in huis heeft.

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u in lijn met de inlichtingenplicht melden dat er een gast uit Oekraïne bij u in huis woont. - De kostendelersnorm wordt het eerste half jaar niet toegepast bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne of andere ontheemden in crisissituaties. Deze termijn wordt met een half jaar verlengd tot 1 maart 2023. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne wordt dan opnieuw bekeken of deze termijn wederom verlengd moet worden. Zodra echter iemand uit Oekraïne een volledige bijstandsuitkering ontvangt is er sprake van een nieuwe situatie waarbij de gemeente kan overwegen om de kostendelersnorm wel toe te passen. Ook hierbij is afhankelijk van het individuele geval maatwerk mogelijk.
  • Als u een onkostenvergoeding afspreekt met uw gast, meld dit dan aan de gemeente.

Heeft het opvangen van vluchtelingen invloed op mijn toeslag(en)?

Het kabinet vindt het niet wenselijk dat een gasthuishouden minder toeslag ontvangt wanneer het een vluchteling uit Oekraïne in huis opvangt. U houdt behoudt daarom uw volledige toeslag. Toeslagen zal bij wijzigingen in huishoudsamenstelling door het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne uit Oekraïne de toeslagen niet aanpassen. Hiervoor zijn een tijdige, correcte en volledige inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne in de BRP van belang: Toeslagen moet immers in staat zijn deze situaties te herkennen. Bij vragen over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon.