De komende tijd worden er vluchtelingen in Nederland opgevangen. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Geldrop Mierlo vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren in deze maatschappelijke opgave om een veilige plek te bieden aan de vluchtelingen.

Opvanglocaties Geldrop-Mierlo

Oude GGD gebouw Stationsstraat

Het pand Stationsstraat 33 biedt tijdelijk onderdak aan ongeveer 45 Oekraïense vluchtelingen.  De veiligheidsregio bepaalt welke vluchtelingen aan deze locatie worden toegewezen. Een aantal vluchtelingen dat bij gasthuishoudens wonen in onze gemeente, verhuizen naar de Stationsstraat.

Sporkehout 80

Op het adres Sporkehout 80 (Kiekeboe) zijn opvangplekken gerealiseerd. Hier kunnen maximaal 10 personen opgevangen worden.

Logeerhuis Bouwinfra Campus Helmond de Peel

In het logeerhuis van de Bouwinfra Campus Helmond de Peel, aan de Goorsedijk in Mierlo worden alleenreizende Oekraïense jongeren opgevangen. De begeleiding van deze jeugdigen wordt verzorgd door de Stichting Het Vergeten Kind. Er worden ongeveer 50 jongeren opgevangen.

Woningen

Daarnaast zijn er enkele woningen van de gemeente waar Oekraïense gezinnen worden opgevangen.