Wat doet de gemeente voor ondernemers?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf nu kunt u als ondernemer of zzp-er in de regio Helmond-De Peel een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Het is een tijdelijke voorziening voor 3 maanden die terug werkt tot 1 maart 2020. Senzer voert deze regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo uit.

Meer informatie voor ondernemers in zwaar weer

Op https://www.senzer.nl/coronavirus/ondernemers-in-zwaar-weer vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier. Voor vragen neemt u contact op met Senzer (0492) 582444.

Gemeentelijke belastingen

Wij schorten alle invordering op voor bedrijven. We versturen dus geen herinnering, aanmaning of dwangbevelen tot eind juni.

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

 • Tot juli 2020 legt de gemeente geen nieuwe belastingaanslagen op.
 • We zorgen ervoor dat wij onze openstaande facturen zo snel mogelijk betalen.

  Landelijke regelingen

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

  Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Zoals bijvoorbeeld de horeca, een autorijschool of een kapper? Dan kunt u een eenmalige uitkering van € 4.000,= ontvangen. Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

  Ook op de websites van de Kamer van KoophandelMKB Nederland en VNO/NCW staat veel informatie over de diverse regelingen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

  Maatregelen Belastingdienst

  De belastingdienst heeft ook maatregelen getroffen voor ondernemers (inclusief zzp’ers). Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

  Vragen over krediet of personeel

  Heeft u vragen over kredietverstrekking? Richt u in eerste instantie tot uw kredietverstrekker. Heeft u vragen over de gevolgen voor uw personeel? Het UWV heeft gerichte informatie beschikbaar op de website: https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/informatie-over-coronavirus.aspx. Vanaf 6 april kunt u de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen bij het UWV.

  Wat doet de regio voor ondernemers?

  Nieuw regionaal bedrijvenloket Brainport

  Juist in moeilijke tijden hebben we in Brainport meermaals bewezen slimme oplossingen te kunnen bedenken. Samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen we ondernemers waar mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.brainporteindhoven.com/nl/.

  Informatie VNO/NCW afdeling Brabant en Zeeland

  Op deze website van VNO/NCW staat een overzicht van maatregelen voor ondernemers met informatie van VNO/NCW en kennispartners en hoe je er aanspraak op maakt. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen het netwerk vraag en aanbod te koppelen.

  Platform voor vraag en aanbod

  Peelwerk.nl brengt mensen die tijd over hebben óf handen te kort komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag naar producten / diensten of juist extra werk wat op je pad komt bij elkaar.

  Heeft u nog vragen?

  Neem dan contact op met Giel Kantelberg, regisseur Recreatie & Toerisme, 040-2893751g.kantelberg@geldrop-mierlo.nl of Véronique van der Zee, bedrijvencontactfunctionaris, 040-2893810v.vanderzee@geldrop-mierlo.nl.