Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. U kunt bij de gemeente terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 

Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl of met onze accountmanagers van de gemeente

Coronasteunpakket

Het college heeft op 9 maart 2021 conform besloten over een coronasteunpakket voor de lokale ondernemers van Geldrop-Mierlo. Het coronasteunpakket omvat de volgende maatregelen: 

 • Terrassen: Samen met de horeca hebben we per 1 juni 2020 gekeken naar mogelijkheden om op de terrassen het zelfde aantal mensen te kunnen bedienen als voor de coronacrisis. Om de horecaondernemers handelingsperspectief te geven stellen we voor om deze situatie te verlengen tot en met 31 december 2021. Hier kunt u de richtlijnen van de terrassen bekijken.
 • Tijdelijke voorzieningen: Maatwerk leveren voor tijdelijke voorzieningen zoals overkappingen (over terrassen) voor (wachtende) klanten en sportscholen om buiten te sporten mits binnen de corona-regels, afscherming voor click en collect, markeringen voor looproutes en andere dergelijke voorzieningen. Hoe u in aanmerking komt voor dit extra maatwerk leest u in dit document.
 • Koop Lokaal: De gemeente ondersteunt de campagne Koop Lokaal om inwoners op te roepen om lokaal te kopen.
 • Uitstel van betalingen: De gemeente heeft het uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen meer onder de aandacht gebracht. 
 • Flankerend beleid: De gemeente heeft een subsidie verleend die gebruikt kan worden voor zowel extra gezamenlijke acties als individuele ondersteuning van ondernemers.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van betaling van belastingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Senzer voert de Tozo regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo uit. U kunt als ondernemer of zzp-er in Geldrop-Mierlo een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo 5 is verlengd tot 30 september 2021

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  De TONK is een eenmalig bedrag voor inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. Het is een eenmalig bedrag van 1.750 of 3.000 euro per huishouden. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog de woonlasten zijn. De TONK kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 oktober 2021. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

  Voorwaarden: ik kom in aanmerking voor de TONK als

  • Ik (en mijn partner) in januari 2021 meer dan 25% minder inkomen had dan in januari 2020
  • Dit komt door de coronamaatregelen
  • Ik de hoofdhuurder of eigenaar ben van de woning waarin ik leef
  • De kosten van de huur (inclusief servicekosten en aftrek van huurtoeslag) of hypotheek (rente + aflossing) samen minimaal een X percentage van mijn inkomen zijn. Het minimale percentage kan tussen de 35 en 60 procent liggen. Dat hangt af van het inkomen en de gezinssituatie.

  Hoe vraag ik de TONK aan?

  Voor inwoners van Geldrop-Mierlo wordt de aanvraag gedaan bij Senzer. Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het digitale aanvraagformulier in op de website van Senzer. U logt veilig in via uw eigen DigiD-omgeving.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

  Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiervoor kunt u ook terecht bij Senzer

  Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

  KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn: 

  Voor vragen over de coronamaatregelen met betrekking tot uw onderneming neemt u contact op met vragencorona@geldrop-mierlo.nl of met onze accountmanagers van de gemeente

  Kijk voor alle maatregelen en de huidige stand van zaken op onze Corona pagina of op de website van de Rijksoverheid.