Samen duurzaam

Een minivijvertje in uw tuin of op uw balkon is voor uzelf én voor de natuur een fijne aanwinst. Libellen, vlinders en vogels komen graag op bezoek, zeker nu sloten droogvallen bij gebrek aan regen. Hoe maakt u zo’n minivijvertje?

Bewoners van de sloot

In slootjes wemelt het meestal van beestjes. Zeker een sloot met schoon, helder water en veel planten erin. Ook boven en langs de sloot leven veel verschillende dieren. Libellen vallen meteen op, want zij vliegen laag boven het water op zoek naar prooien. Waterjuffers zijn wat kleiner. De echte waterdieren verblijven onder het wateroppervlak; sommige tussen en op de planten, andere in of op de bodem. Zo heeft elk dier zijn eigen plaats in de sloot. Samen met planten vormen al deze waterdieren de levensgemeenschap van de sloot. Ze kunnen niet zonder elkaar.

Nou zijn er maar weinig mensen die een slootje bij hun woning hebben. Om te genieten van waterleven heb je echter niet veel nodig. Een minivijver is zelfs in een kleine tuin of op een balkon mogelijk!

Een minivijvertje maken? Een miniklusje!

Als vijverbak kunt u een waterdichte schaal, emmer, ton of teil gebruiken: alles wat geen schadelijke stoffen afgeeft (geen zink en koper bijvoorbeeld). Kijk voor meer informatie op www.schonevijver.nl. Als bodemmateriaal is onbemeste, schrale potgrond geschikt. Daarin poot u langs de kant moerasplantjes zoals watermunt, waterweegbree en moerasvergeet-me-nietje. Vul dan de bak met (regen)water, op zo’n manier dat de plantjes met hun wortels in het water staan. U zult zien: vogels, libellen en bijen komen nu zeker bij u op bezoek!

Bijvullen uit de regenton

De beste vijverlocatie is halfschaduw. In de volle zon warmt een minivijver snel op. Vergeet vooral bij warm weer niet dat u het water moet aanvullen door de verdamping. Door de klimaatverandering hebben we immers steeds langere perioden van droogte. Vang daarom regenwater op in een regenton. Hiermee kunt u de vijver bijvullen.

Genieten van waterbeestjes bij u huis

Bij water is altijd wat te beleven. Al snel na de aanleg van uw minivijver verschijnen er insecten. Op het water lopen de schaatsenrijders en in het water en op de waterplanten komen libellen, kevertjes en andere insecten hun eitjes leggen. Deze eitjes groeien uit tot larven, die weer uitgroeien tot nieuwe libellen. Als er een slootje in de buurt van uw tuin is, kunt u ook amfibieën verwachten zoals kikkers, padden of salamanders.

Hebben waterdiertjes last van de droogte?

Jazeker! Veel waterdieren starten hun leven in slootjes, waaronder amfibieën en de genoemde insecten. Dit voorjaar hadden ze geen eenvoudige start. Net toen alle eitjes in het water waren afgezet werd het al vreselijk droog, nog droger dan in de afgelopen - veel te droge - jaren. En warm! Al in de winter sneuvelde het ene warmterecord na het andere en april was warm en ook erg droog. Daarbij zorgt droge oostenwind voor grotere verdamping. In een ondiepe sloot warmt het water snel op. Warm water bevat weinig zuurstof en waterdiertjes kunnen daardoor stikken. Vissen, die waterdiertjes eten, hebben dan geen voedsel meer.

Hopelijk blijft er voorlopig nog voldoende water in de sloot, zodat de kikkers en padden (en salamanders) hun metamorfose van kikkervisje tot volwassen kikker kunnen voltooien. Veel libellen sluipen nu uit en ook de wantsen en kevers komen uit hun cocon. Fijn dat ze kunnen vliegen, want dan kunnen ze bij droogval op zoek naar een sloot of beek waar nog wel water in staat.

Vijvertje in de tuin.