Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Tweka terrein

Sinds 2015 werkt de gemeente samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. en Inbo-architecten aan een woningbouwplan voor het Tweka terrein in Geldrop. Plan Er komen 69 eengezinswoningen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Tweka terrein

impressietekening nieuwbouw Tweka-terrein Geldrop

Sinds 2015 werkt de gemeente samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. en Inbo-architecten aan een woningbouwplan voor het Tweka terrein in Geldrop.

Plan

Er komen 69 eengezinswoningen in verschillende types, zowel koop als huur. Het karakteristieke kantoorgebouw op de hoek van de Mierloseweg en de Nuenenseweg blijft staan en de overige bebouwing wordt gesloopt. Een aantal waardevolle bomen wordt gehandhaafd en in het plan opgenomen. De meeste bomen langs de Nuenenseweg blijven staan. De nieuwe functie van het kantoorgebouw is nog niet bekend. Het hele plan zal op twee plaatsen worden ontsloten vanaf de Nuenenseweg.

Aanpassing kruispunt

In het plan wordt de aanpassing van het kruispunt Mierloseweg - Nuenenseweg meegenomen en staat een voorstel om op de Nuenenseweg nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen voor de woningen 1 tot en met 17. 

Vastgesteld bestemmingsplan

In het oude bestemmingsplan was het Tweka terrein nog bestemd voor bedrijfsdoeleinden. De gemeenteraad heeft op 25 september 2017 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de gewenste woningbouw mogelijk. Het vastgestelde plan lag ter inzage van 9 november tot en met 20 december 2017. 

Contactinformatie

Voor vragen over de herontwikkeling van het Tweka terrein kunt u contact opnemen met Gabriel van Houtert en/of Pim Doesborgh.