Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Beleid en regelgeving

Meest geraadpleegde verordeningen APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Tarieventabel legesverordening 2018 Overzicht ROEB l2018 Overzicht alle verordeningen op www.overheid.nl Beleid Gemeentelijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Beleid en regelgeving

De begrotingskoffer van gemeente Geldrop-Mierlo

Meest geraadpleegde verordeningen

Beleid

Gemeentelijk beleid heeft gevolgen voor alle inwoners en bezoekers van Geldrop-Mierlo. Of het nu gaat om de hoogte van de gemeentelijke belastingen, waar de hondenuitlaatstroken worden aangelegd of wie recht heeft op welke financiële regeling. Ambtenaren maken beleid. De gemeenteraad besluit welk beleid moet worden gevoerd. Het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie voeren het beleid uit. Vaak gaat het om veel geld en grote groepen mensen die er direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom kan de voorbereiding en de uitvoering van beleid veel tijd kosten. U vindt op deze pagina in het menu in de linkerkolom een overzicht naar de belangrijkste beleidsstukken. 

Verordeningen (wet en regelgeving)

De verordeningen zijn de gemeentelijke wetten. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast. Een voorbeeld van een verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening, beter bekend als de APV. In de APV zijn de spelregels van de gemeente vastgelegd. Bijvoorbeeld regels voor parkeren, voor het buiten zetten van afval en sluitingstijden van cafés. Een ander voorbeeld is de legesverordening, waar de kosten van producten (leges) zoals bijvoorbeeld een parkeervergunning worden bepaald. Alle gemeentelijke verordeningen zijn openbaar. U vindt een actueel overzicht van alle gemeentelijke verordeningen op de landelijke website www.overheid.nl (CVDR), maar u kunt deze verordeningen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ook inzien in de publiekshal van de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop.  

Vragen over een verordening

Neem contact op met Henk Keijsers, cluster Juridische zaken. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 040.