Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Burgemeester

Burgemeester B.H.M. Link Op 17 september 2015 heeft Commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk, de heer Berry (B.H.M.) Link geïnstalleerd tot burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Burgemeester

Burgemeester Berry Link september 2015_formaat 200x300

Burgemeester B.H.M. Link 

Op 17 september 2015 heeft Commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk, de heer Berry (B.H.M.) Link geïnstalleerd tot burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Voorzitter van het college

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (college van B&W). Het college van B&W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester kan in het college onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen bespreken. Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad over hun handelen.

Eigen taken en bevoegdheden

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente. Dit betekent dat hij een openbare bijeenkomst, zoals een demonstratie, mag verbieden als hij denkt dat deze niet veilig is.

Veiligheid

De burgemeester is lid van het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en lid van het Veiligheidsoverleg Oost-Brabant. Ook heeft hij wekelijks overleg met de politie Geldrop-Mierlo over wat er speelt binnen de gemeente.

Portefeuilles 

De burgemeester heeft naast de wettelijke taken ook politieke portefeuilles. Bijvoorbeeld intergemeentelijke en regionale samenwerking, Brainport, personeel en organisatie en voorlichting. Lees meer op pagina van College van B&W

Relevante pagina's