Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

College van B&W

v.l.n.r. wethouder Jeucken, wethouder Verdouw, burgemeester Link, wethouder Hoekman-Sulman, secretaris Scheltens. Dagelijks bestuur Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

College van B&W

College van B&W v.l.n.r. wethouder Jeucken, wethouder Verdouw, burgemeester Link, wethouder Hoekman-Sulman, secretaris Scheltens.

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft drie wethouders.

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld; de zogenaamde portefeuilleverdeling. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Van elke vergadering wordt wel een besluitenlijst openbaar gemaakt.

Hieronder vindt u de leden van het college van B en W:

Burgemeester B.H.M. (Berry) Link

Burgemeester B.H.M. (Berry) Link

Portefeuille:
 • Handhaving (coördinatie)
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Intergemeentelijke en Regionale Samenwerking
 • Afdeling Publiekszaken/Dienstverlening
 • Bestuurlijke en Juridische Zaken
 • Voorlichting en Representatie
 • Personeel en Organisatie
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
Lees meer over
(de taken van) de Burgemeester.

   
 

Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA)                                                                                                                                                 

Portefeuille:Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA)
 • Financiën, belastingen en heffingen
 • Participatiewet en minimabeleid
 • WMO en welzijn
 • Ouderenbeleid
   

Wethouder R.G.B. (Renée) Hoekman-Sulman (DPM)


Portefeuille:Wethouder R.G.B. (Renée) Hoekman-Sulman (DPM)
 • Economische zaken, centrumplannen, Brainport
 • Recreatie, toerisme, Gulbergen
 • Vastgoed, gemeentelijke huisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting, inclusief Monumentenbeleid
 

Wethouder M. (Miranda) Verdouw Wethouder M. (Miranda) Verdouw (SP)


Portefeuille:
 • Jeugdhulp/jeugd- en jongerenbeleid
 • Onderwijs
 • ICT
 • Duurzaamheid, milieu en afval
 • Sport en cultuur

 

 

 

Gedragscode integriteit

De collegeleden hebben zich gebonden aan een (nieuwe) Gedragscode Integriteit. Lees hier de Gedragscode integriteit college 2016 (pdf, 1MB)  

Contact met B en W

Heeft u een vraag aan de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, bereikbaar via algemene telefoonnummer 14 040 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Relevante pagina's

Documenten