Laden...

Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

College van B&W

v.l.n.r. wethouder Hoekman-Sulman, wethouder Jeucken, burgemeester Link, wethouder Verdouw, secretaris Van Vlerken. Dagelijks bestuur Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

College van B&W

College van b&w Geldrop-Mierlo maart 2016 v.l.n.r. wethouder Hoekman-Sulman, wethouder Jeucken, burgemeester Link, wethouder Verdouw, secretaris Van Vlerken.

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft drie wethouders.

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben hebben de taken verdeeld; de zogenaamde portefeuilleverdeling. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Van elke vergadering wordt wel een besluitenlijst openbaar gemaakt.

Hieronder vindt u de leden van het college van B en W:

Burgemeester Berry Link september 2015_formaat 200x300

Burgemeester B.H.M. (Berry) Link

Portefeuille:
 • Handhaving (coördinatie)
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Intergemeentelijke en Regionale Samenwerking
 • Afdeling Publiekszaken/Dienstverlening
 • Bestuurlijke en Juridische Zaken
 • Voorlichting en Representatie
 • Personeel en Organisatie
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 

Lees meer over
(de taken van) de Burgemeester.

 

 

 

nevenfuncties bw versie mrt. 2016 (pdf)Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA)

Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA)

Portefeuille:

 • Financiën, belastingen en heffingen
 • Participatiewet en minimabeleid
 • WMO en welzijn
 • Ouderenbeleid

 

Wethouder R.G.B. (Renée) Hoekman-Sulman (DPM)

Wethouder R.G.B. (Renée) Hoekman-Sulman (DPM)

Portefeuille:

 • Economische zaken, centrumplannen, Brainport
 • Recreatie, toerisme, Gulbergen
 • Vastgoed, gemeentelijke huisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting, inclusief Monumentenbeleid

 

Wethouder M. (Miranda) Verdouw (SP)

Wethouder M. (Miranda) Verdouw 

Portefeuille:

 • Jeugdhulp/jeugd- en jongerenbeleid
 • Onderwijs
 • ICT
 • Duurzaamheid, milieu en afval
 • Sport en cultuur

 

De begrotingen en jaarverslagen van gemeenschappelijke regelingen vallen onder de portefeuillehouder van het betreffende beleidsveld.  

Gemeentesecretaris Jan van Vlerken

Gemeentesecretaris Jan van Vlerken

Jan van Vlerken is de gemeentesecretaris. Hij is hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie

Gedragscode integriteit

De collegeleden hebben zich gebonden aan een (nieuwe) Gedragscode Integriteit. Lees hier de Gedragscode integriteit college 2016 (pdf, 1MB)  

Contact met B en W

Heeft u een vraag aan de burgemeester of wethouder, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, bereikbaar via algemene telefoonnummer 14 040 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Relevante pagina's

Documenten