Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Economisch beleid

Economie in beweging De ambitie van Geldrop-Mierlo is om in 2025 één van de sterkste regiogemeenten te zijn. Zorg, sport en dynamiek De hoofdthema’s van de gemeente zijn Zorg, Sport...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Economisch beleid

Economie in beweging

De ambitie van Geldrop-Mierlo is om in 2025 één van de sterkste regiogemeenten te zijn.

Zorg, sport en dynamiek

De hoofdthema’s van de gemeente zijn Zorg, Sport en Dynamiek. Geldrop-Mierlo vormt in 2025 een broedplaats voor kleinere hoogwaardige (technologische) bedrijven met een focus op gezondheid en beweging. Op deze manier vindt de gemeente aansluiting bij Brainport, in het bijzonder op het speerpunt Life Tec & Health. De samenwerking met de Sint Anna Zorggroep is daarbij van groot belang. Het is ook belangrijk om gevestigde bedrijven te behouden en te versterken. Door deze bedrijven is de werkgelegenheid de afgelopen 12 jaar met bijna 12% gegroeid.

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie is voor Geldrop-Mierlo een belangrijke economische sector. Geldrop-Mierlo telt jaarlijks ongeveer 320.000 overnachtingen van toeristen en zakelijke gasten. De gemeente wil samen met een aantal ondernemers uit de recreatieve en toeristische sector het aantal recreanten en toeristen nog verder laten stijgen. Meer informatie hierover leest u bij het Recreatie- en toerismebeleid.

Detailhandel

Versterking van het aanbod in de centra van Geldrop en Mierlo is noodzakelijk. Om dit te realiseren worden de winkels in beide centra geclusterd. Aan bestaande winkels buiten de centra worden alternatieven geboden in de centra. In beide centra wordt alleen ruimte voor kort parkeren geboden. Lang parkeren is mogelijk aan de randen van de centrumgebieden. In Mierlo worden blauwe zones toegepast en in Geldrop betaald parkeren. Bij de verdere uitwerking zullen de ondernemers nauw worden betrokken. In samenwerking met de Kamer van Koophandel is gekeken waar webwinkels zich mogen vestigen en waar niet. Meer informatie hierover leest u bij het internetwinkel beleid.

Horeca

De horecabeleidsnota “Geldrop-Mierlo bruist!” kijkt naar de maatschappelijke functie van horeca maar ook naar het woon- en leefklimaat in de omgeving van de horeca. Horeca zal voornamelijk geconcentreerd worden in de centra zodat horeca ook een trekker wordt voor het centrum. Naast deze centrale vestigingen zijn er ook vestigingen mogelijk in het buitengebied. Zij trekken een eigen publiek, zoals fietsers, wandelaars en congresgangers. Er is behoefte aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren tussen 16 en 24 jaar.

Vestigingsplaatsfactoren

De beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen is beperkt. Samen met de regio en de provincie wordt er de komende jaren geïnvesteerd in de bestaande bedrijventerreinen. Samen met het bedrijfsleven wordt er een plan van aanpak opgesteld. Ook van ondernemers wordt gevraagd te investeren. Parkmanagement is belangrijk voor het behoud van de kwaliteit van bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinenstrategie

Samen met de ondernemersverenigingen die verenigd zijn in het Ondernemersplatform van de gemeente Geldrop-Mierlo is een bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Hierin is per bedrijventerrein aangegeven wat er op welk deel mogelijk is. De bedrijventerreinenstrategie vindt u onderaan deze pagina.

Bereikbaarheid

De regionale bereikbaarheid is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar binnen de regio en binnen onze gemeente zijn er nog veel knelpunten. Vooruitlopend op eventuele structurele verbeteringen van de bereikbaarheid zal het bestaande hoofdwegennet waar nodig worden aangepast en wordt de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeterd. Er worden meer fietsstallingen geplaatst en extra parkeervoorzieningen voor langparkeerders gerealiseerd.

Arbeidsmarkt

De gemeente gaat zich nog actiever inzetten om meer bedrijvigheid op het gebied van zorg, sport en dynamiek naar de gemeente te halen, het bestaande bedrijfsleven te faciliteren en het aantal starters te stimuleren. De gemeente wil het Ondernemersplatform betrekken bij een zo optimaal mogelijk functionerende arbeidsmarkt. Behoefte van het bedrijfsleven staat daarbij centraal.
Het Meetingpoint richt zich op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De gemeente blijft actief betrokken bij het Werkgeversplein Regio Helmond en bij het Meetingpoint.

Woon- en leefklimaat

De gemeente wil dat beide centra het visitekaartje van de gemeente zijn en gaat daarvoor investeren in de openbare ruimte. Om de levendigheid en de sociale veiligheid te bevorderen wordt wonen boven winkels gestimuleerd. In het woningbouwprogramma wordt meer rekening gehouden met de gevolgen van de vergrijzing en met de ambitie om jonge gezinnen aan te trekken.

Dienstverlening gemeente

De gemeente speelt meer in op de veranderende vraag van de klant. Bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van producten en diensten, inspelen op de wensen van de klant en daarbij maatwerk aanleveren. Het organiseren van startersbijeenkomsten wordt gecontinueerd. De komst van bedrijvencontactfunctionaris Fanny van Breugel heeft de communicatie tussen ondernemers en gemeente verbeterd.
Maar de gemeente wil de communicatie met de klant nog verder verbeteren en hierbij graag het Ondernemersplatform gebruiken. De wijze waarop het Ondernemersplatform opereert geeft aan dat het bedrijfsleven betrokken is en betrokken wil blijven bij de economische ontwikkeling van Geldrop-Mierlo.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het economisch beleid? Neem dan contact op met Fanny van Breugel.

Documenten

Bedrijventerreinenstrategie Geldrop-Mierlo oktober 2015 (pdf, 87 kB)
Persbericht programmering Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied (pdf, 4MB)

Relevante pagina's

Interessante websites