Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf afdelingen en de griffie. Bekijk het Organogram gemeente Geldrop-Mierlo juli 2014 (pdf, 108 KB) Lees meer over: Centrum voor Maatschappelijke Deelname...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gemeentelijke organisatie

logo gemeente Geldrop-Mierlo

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf afdelingen en de griffie. Bekijk het Organogram gemeente Geldrop-Mierlo juli 2014 (pdf, 108 KB)

Lees meer over:

Afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Het CMD is verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en inkomensondersteuning. Ook voor mantelzorg, leerlingenvervoer, vervoersvoorzieningen en algemeen maatschappelijk werk. Tot 2015 moest u met vragen op het gebied van zorg en opvoeding of uw inkomen naar verschillende loketten. Dat is veranderd. In de nieuwe afdeling zijn de voormalige loketten Zorg, Individuele voorzieningen, cluster inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samengevoegd. Het CMD helpt u om de zorg te regelen met een vaste klantadviseur. Marion van Sante is hoofd van de afdeling.

Afdeling Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken zorgt voor de afhandeling van veel gemeentelijke producten en diensten en is de ingang voor alle klantcontacten van de gemeente. De afdeling is opgebouwd rond de eerstelijns dienstverlening (klaar-terwijl-u-wacht-producten) en tweedelijns dienstverlening (producten die een langere afhandelingstijd nodig hebben). De tweedelijns-dienstverlening is opgebouwd uit twee onderdelen: Inwoners en Vergunningen. John Bastiaans is hoofd van de afdeling.

Afdeling Ruimte

De afdeling is verantwoordelijk voor:

 • volkshuisvesting
 • ruimtelijke ordening
 • milieu, bouw- en woningtoezicht
 • grondzaken
 • economische zaken
 • recreatie & toerisme
 • civiele techniek en cultuurtechniek
 • verkeer en vervoer
 • beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Barbara Savelsberg is hoofd van de afdeling.

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

De afdeling is verantwoordelijk voor (het Beleid van) welzijn, onderwijs en sport. Krista van Melick is hoofd van de afdeling.

Afdeling Ondersteuning

De afdeling is verantwoordelijk voor:

 • Juridische Zaken & Kabinet
 • Communicatie & Voorlichting
 • Veiligheid
 • Handhaving
 • Facilitaire Dienst
 • Bestuurssecretariaat
Jan van Vroenhoven is hoofd van de afdeling.

Gemeentesecretaris

Nick Scheltens is de gemeentesecretaris. Hij is hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het College van B&W en de organisatie.

Griffie

De Griffie ondersteunt de raadsleden. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. De griffier en griffiemedewerkers worden door de gemeenteraad benoemd. U vindt de griffie op Stationsstraat 33 in Geldrop, een van de tijdelijke locaties van de gemeente. Gerard van Luijn is griffier en hoofd van de afdeling.

Werken bij de gemeente

Er wordt via korte lijnen op een informele manier gewerkt. De cultuur is positief, open en resultaatgericht. Met name de voortdurende aandacht voor onderling respect en plezier in het werk draagt hier zeker aan bij. En dat willen we zo houden! De kernwaarden daarbij zijn:

 • mensen in hun waarde laten
 • elkaar serieus nemen
 • afspraken nakomen
 • openheid
 • oprechte interesse in elkaars werk

Stageplaatsen bij de gemeente

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft stagemogelijkheden voor scholieren (snuffelstage) en studenten (vanaf MBO niveau 4). Ben je op zoek naar een stageplaats? Stuur een e-mail met hierin je stage-opdracht, de duur en start van de stage en een volledig C.V. naar sollicitaties@dienstdommelvallei.nl

De Dienst Dommelvallei voert voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel taken uit onder andere op het gebied van personeel en organisatie.

Vacatures

De actuele vacatures worden op deze website gepubliceerd. Hoe u kunt solliciteren, staat beschreven in de vacaturebeschrijving.