Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 is de verkiezing voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente, het algemeen bestuur. De raad wordt om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 is de verkiezing voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente, het algemeen bestuur. De raad wordt om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. In Geldrop-Mierlo bestaat de gemeenteraad uit 25 raadsleden, verdeeld over acht fracties. 

Referendum

Op 21 maart wordt ook een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Deze wet bepaalt:

· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wat u moet weten over het stemmen

De regels voor het mogen stemmen op de gemeenteraad en over het referendum zijn bijna hetzelfde. Het enige verschil is dat u voor het referendum ook in een andere gemeente kunt stemmen. Hiervoor vraagt u een kiezerspas aan, kijk voor meer informatie bij Stemmen in een andere gemeente. Voor de gemeenteraadsverkiezing kan dit niet. De overige regels voor het mogen stemmen zijn hetzelfde.

Identificatieplicht

Als u gaat stemmen, moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Lees meer over identificeren bij verkiezingen.  

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Kiesgerechtigden krijgen hun stempas thuisgestuurd. Bent u uw stempas kwijt of heeft u er geen ontvangen? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Let op: u moet hiervoor een afspraak maken. U kunt ook schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. Lees verder bij Regelen en aanvragen stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.

Stemmen bij volmacht

Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Als een kiezer tijdelijk in het buitenland woont, maar nog wel in Nederland staat ingeschreven, kan hij iemand machtigen om voor hem te stemmen. Ook kiezers die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen bij volmacht stemmen. Dit gaat via een (onderhandse of schriftelijke) volmacht. Lees verder bij Regelen en Aanvragen, Iemand machtigen om voor u te stemmen.

Stemlokalen

Ondanks dat op uw stempas een stemlokaal staat vermeld, mag u zelf kiezen in welk stemlokaal u stemt. De stemlokalen zijn op de dag van de verkiezingen geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Kijk hier voor een overzicht van stemlokalen verkiezingen 21 maart 2018 (pdf).
De stemlokalen zijn openbaar. Dus ook na 21.00 uur, als de stemmen geteld worden, mag u op een stemlokaal aanwezig zijn.

Meer informatie over de verkiezingen

Neem contact op met de afdeling Publiekszaken. 

Interessante websites

Belangrijke pagina's