Op 2 februari 2022 heeft wethouder Hans van de Laar een toelichting gegeven op de stand van zaken van de diverse projecten.
Hiervan is een verslag van de bewonersavond Wateroverlast en Klimaat van 2 februari 2022 gemaakt en kunt u de presentatie Klimaatadaptatie bekijken.

In elke zomer hebben we wel een paar keer te maken met hevige regenval. Dit zorgt voor veel overlast. Naar aanleiding hiervan zijn we in 2020 met de bewoners in gesprek gegaan om oplossingen te bedenken om deze wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarbij is waardevolle informatie opgehaald. We hebben samen met de bewoners ideeën opgezet om herhaling van de overlast te voorkomen. Deze ideeën variëren van een kleine aanpassing in de straat tot de aanleg van een grote waterbergingskelder. De bewoners hebben zo een grote inbreng gehad bij het ontwikkelen van ideeën. Hiervoor zijn we ze oprecht dankbaar. 

Op deze pagina leest u wat de status is van de diverse projecten.
 

Kleine maatregelen

Bij de analyse van de problemen bleek dat vaak een kleine maatregel afdoende kon zijn. Een groot aantal van die kleine maatregelen is nu uitgevoerd. Denk hierbij aan het opschonen van duikers en sloten en het openmaken van verstopte kolken. Her en der zijn aangepaste putdeksels geplaatst zodat overdruk (lucht) uit het riool kan ontsnappen. Bij sommige huizen zijn terugslagkleppen geplaatst. Diverse inritten zijn opgehoogd om het water tegen te houden. Er zijn ook maatregelen waarbij de waterstroom is afgebogen door kleine aanpassingen in de hoogteligging van wegdek of groenvoorziening.

Grote maatregelen

Op een aantal plaatsen gaan we voorzieningen aanleggen waar we het regenwater in kunnen opvangen. Dit zijn vijvers (wadi’s) en ondergrondse waterbergingskelders. De aanleg van zo’n grote voorziening vergt veel voorbereidingstijd. Want het moet wel goed in de openbare ruimte worden ingepast. En de voorzieningen moeten aantoonbaar effectief zijn. Daarnaast zijn ze ook erg kostbaar zodat een zorgvuldige voorbereiding op z’n plaats is.

Een wadi is een vijver die gedurende het gehele jaar droog staat. Enkel bij zware regenval wordt zij gevuld. Na afloop van de regenbui loopt het water terug in de riolering en/of infiltreert in de bodem. Omdat de ondergrondse bergingskelders vrij diep zijn wordt hier een pompinstallatie in geplaatst.

Stand van zaken

In de komende maanden worden 9 waterbergingen aangelegd met een totaal volume van meer dan 2.700m3.

Binnenkort in uitvoering

Bergingskelders

 • In november is gestart met de aanleg van een bergingskelder in de Parallelweg in Geldrop. In deze kelder kan straks 450 m3 water worden geborgen;
 • In april starten we met de aanleg van een kelder bij de Wersakker in Mierlo. Deze kelder krijgt een volume van 720 m3;
 • In de Versperstraat wordt ter hoogte van Loesje een ondergronds bassin gebouwd met een volume van 220 m3. Dit wordt gekoppeld aan de daar te maken wadi’s (zie hieronder). Dit werk is begin februari  gestart en wordt medio april afgerond;
 • In de Bisschop van Mierlostraat wordt op het plein achter de Vliegert een bergingskelder met een volume van 600 m3 gebouwd. Dit werk start in het tweede kwartaal van 2022;
 • In de Gaspeldoorn wordt een ondergrondse berging gebouwd met een volume van circa 60 m3.

Open waterberging (wadi)

 • In de Versperstraat worden naast de school en bij het appartementencomplex twee wadi’s gegraven met een totaal volume van 290m3. Deze worden gekoppeld aan de te maken ondergrondse kelder (zie hierboven). Dit werk is in februari gestart;
 • Naast de school aan de Heer Dickbierweg wordt een wadi gegraven met een volume van 140m3;
 • Nabij de Beemdstraat wordt een wadi gegraven met een volume van 300m3;
 • Iets ten westen van de Ori wordt een wadi aangelegd met een volume van 250m3;

In ontwerp

Er ligt nog een lijst vervolgprojecten op de plank:

 • De reconstructie van de Burgemeester Verheugtstraat is er één van (ingepland 2024);
 • Andere maatregelen lopen mee in ruimtelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld op Oudven en Mierlo-Oost. Nog vóór dat daar bouwplannen worden ontwikkeld onderzoeken we de haalbaarheid van waterbergingen;
 • Wij zijn op bestuursniveau met de waterschappen in gesprek gegaan over het maairegime en peilbeheer van de sloten. De maatregelen die zij nemen vanwege biodiversiteit en droogtebestrijding werken immers de afvoer van ”ons” water tegen;
 • Wij zijn met een aantal grote bedrijven in gesprek over het afkoppelen van dakvlak om zo het rioolstelsel te ontlasten;
 • In Geldrop gaan we nog kijken naar de situatie in de Akert, in Sporkehout en bij de onderdoorgang Eindhovenseweg;
 • Ook in Zesgehuchten zit een knelpunt wat niet eenvoudig op te lossen is. Met name in het zuidelijk deel, tegen de Gijzenrooiseweg, leidt dit tot problemen. We gaan het oplossen maar dat vergt helaas enig geduld;
 • Wij willen graag een regenwateruitlaat maken op het Eindhovens kanaal om de wateroverlast in de Brugstraat tegen te gaan. Hier blijken uit milieu overwegingen wat haken en ogen aan te zitten. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente Eindhoven en het waterschap Aa en Maas;
 • Tot slot willen we een aantal complexe knelpunten in het rioolstelsel op lossen. Daartoe hebben we een hydraulische berekening van het stelsel gemaakt. Dit helpt ons bij het vinden van een oplossing voor o.a. bovengenoemde knelpunten.

De lijst met maatregelen is dus nog lang. Zij wordt straks opgenomen op het actieplan van het Klimaatbeleid. Daarmee borgen we dat ze ook uitgevoerd worden en is er een basis om er geld voor te vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Harold Edel of Rob Elemans van de afdeling Ruimte. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.