De renovatie van het gemeentehuis is bijna klaar. Binnenkort verhuizen we daarom terug! Dit gebeurt in twee etappes, zodat onze klanten er zo min mogelijk last van ondervinden.

Op dit moment zitten de afdelingen van de gemeente op twee tijdelijke locaties in Geldrop, in verband met de verbouwing van het gemeentehuis. U vindt onze publieksbalies in Dwarsstraat 70 en onder meer de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling in Stationsstraat 33.

Adreswijziging

Het adres van het vernieuwde gemeentehuis is veranderd. Het nieuwe adres is De Meent 2, 5664 GC Geldrop.

Er is gekozen voor een adreswijziging, om mensen die met de auto naar het gemeentehuis komen beter van dienst te zijn. Zij navigeerden voorheen naar de Hofstraat, terwijl er een parkeerplaats is op De Meent. Door te navigeren naar De Meent 2, kunnen zij meteen hun auto parkeren op De Meent.

Verhuizing College van burgemeester en wethouders, afdelingen Ondersteuning, Maatschappelijke Ontwikkeling en Griffie

In de eerste ronde verhuizen de afdelingen Ondersteuning, Maatschappelijke Ontwikkeling, de Griffie en het College van burgemeester en wethouders (die nu op Stationsstraat 33 zitten) naar het vernieuwde gemeentehuis.

Dit gebeurt vanaf donderdag 14 november 17.00 uur tot en met maandag 18 november. Vanaf vrijdag 15 november is de locatie Stationsstraat dicht en niet bereikbaar. Vanaf dinsdag 19 november zijn deze afdelingen weer bereikbaar in het gemeentehuis aan De Meent 2.

Verhuizing Publiekszaken, CMD, Plusteam, Ruimte en IDV

Daarna verhuizen de afdelingen Publiekszaken, CMD, Plusteam, Ruimte en IDV (die nu op Dwarsstraat 70 zitten). Het gaat hierbij ook om de publieksbalies.

Dit gebeurt vanaf donderdag 21 november 17.00 uur tot en met 25 november. Vanaf vrijdag 22 november is de locatie Dwarsstraat dicht en niet bereikbaar. Vanaf dinsdag 26 november zijn deze afdelingen en de publieksbalies weer bereikbaar en open in het gemeentehuis aan De Meent 2.

Duurzame renovatie

Vanaf februari 2018 is het gemeentehuis duurzaam gerenoveerd en uitgebreid. Hiervoor heeft Moeskops de hele renovatie van de twee zijvleugels en de nieuwe multifunctionele ruimte gerealiseerd van ruim 750 m2. Deze ruimte wordt vooral gebruikt als werk-, vergader- en lunchruimte voor de gemeentelijke organisatie en voor bijeenkomsten, zoals de naturalisatiebijeenkomst. Ook gaat de gemeenteraad hier vergaderen.
Het gemeentehuis is volledig gasloos en is daarvoor helemaal geïsoleerd. Dit levert meteen al een besparing op, op de gasrekening van jaarlijks circa 30.000 euro. Verder is de nieuwbouw voorzien van Triple glas, zijn de bestaande kozijnen vervangen door nieuwe met verbeterde kierdichting en HR++ glas en wordt het gebouw verwarmd en gekoeld door warmtepompen. Daarnaast liggen er op het dak ruim 200 m2 zonnepanelen, zodat ook de stroomrekening ondanks de uitbreiding niet zal stijgen. De balies van de publiekshal die in 2013 is gerenoveerd, zijn weer teruggeplaatst.